Bijna 9000 Nederlandse WhatsApp Buurtpreventiegroepen

WhatsApp BuurtpreventiegroepenWhatsApp Buurtpreventie wordt alsmaar populairder in Nederland. Inmiddels zijn er al bijna 9000 WhatsApp Buurtpreventiegroepen met ruim 600.000 Nederlanders die hun buurt veiliger proberen te maken, zo blijkt uit gegevens van stichting WABP.

De gemeente Lelystad spant de kroon met maar liefst 145 WhatsAppgroepen voor Buurtpreventie. Met 125 groepen neemt Woerden een tweede plaats in. Van de provincies heeft Noord-Holland de meeste WhatsAppgroepen. Dat zijn er 1929. Hekkensluiter is de provincie Groningen met slechts 150 WhatsAppgroepen.

Moderne Burgerwacht

De WhatsApp Buurtpreventiegroepen kunnen gezien worden als de moderne versie van de Burgerwacht. Beide groepen bestonden en bestaan uit burgers die hun buurt veiliger willen maken. Al zijn belangrijke verschillen natuurlijk wel dat de moderne burger gewapend is met een smartphone in plaats van een echt wapen.

En optreden om de orde en veiligheid te handhaven is niet meer de bedoeling. Bij WhatsApp Buurtpreventiegroepen staat signaleren en anderen (112 / buren) alarmeren centraal.

Gemeenten omarmen buurtpreventie

Veel gemeenten zijn blij met de WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Op veel gemeentelijke websites is informatie over het organiseren van een WhatsAppgroep te vinden met duidelijke afspraken.

Sommige gemeenten gaan zelfs een stap verder. Zo ondernam de gemeente Weststellingwerf onlangs een test om te zien hoe buurtbewoners reageerden. Agenten in burger zetten een aantal verdachte situaties in scène om te kijken of burgers dit herkenden en 112 belden. De test was bekend bij de beheerders van de WhatsAppgroepen die op het politiebureau aanwezig waren om te kijken hoe er werd gereageerd.

Ook uw buurt veiliger maken?

Via WhatsAppgroepen helpen buurtbewoners elkaar, de ouderwetse ‘sociale controle’ is in een modern jasje weer helemaal terug en creëert een ‘wij-gevoel’. Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt? Bekijk dan eerst of er WhatsApp Buurtpreventiegroepen in uw buurt zijn waaraan u kunt deelnemen.

Is dit niet het geval, dan kunt u ervoor kiezen een WhatsApp Buurtpreventiegroep te starten. Stichting WAPB heeft daarvoor een aantal hulpmiddelen beschikbaar.