Wanneer mag de werkgever een VOG eisen?

VOG - Verklaring Omtrent GedragHet korte antwoord luidt: dat mag altijd. Afhankelijk van de branche is het zelfs verplicht voor werkgevers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van toekomstige werknemers te vragen. Er is echter veel ruis over wanneer iemand wel of niet een VOG krijgt. Daarom wil screeningsautoriteit Justis inzicht geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt.

Vooral onder jongeren, maar ook onder mensen die beroepsmatig met de VOG te maken hebben en anderen begeleiden met hun aanvraag, klopt de beeldvorming over het verkrijgen van een VOG niet.
Een kleine groep jongeren laten opleidingen, stages en leerwerkplekken schieten wanneer zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Zij missen hierdoor, al dan niet terecht, carrièrekansen.

Geen VOG aanvragen uit angst voor een afwijzing komt bij een relatief kleine groep jongeren voor, blijkt uit onderzoek. Opvallend dat veel van deze VOG-mijders geen strafblad hebben. Geen strafblad betekent dat er altijd een VOG wordt verstrekt, en dat de angst dus niet nodig is. Zelfs met een strafblad is het nog steeds mogelijk een VOG te krijgen.

Beter informeren

Om jongeren beter te informeren over de Verklaring Omtrent Gedrag heeft Justis de website watdevog.nl gelanceerd. Hier staan verhalen over het VOG-aanvraagproces en een online check over hun kansen op het krijgen van een VOG.

Voor mensen die beroepsmatig met de VOG te maken hebben en anderen begeleiden in het aanvragen van een VOG, organiseert Justis maandelijks bijeenkomsten. Justis wil hen inzicht geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de terugkijktermijn, de feit-functierelatie en de belangenafweging.

Meer weten over de VOG