watch nederland

WATCH Nederland gaat strijd aan met loverboys

Seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hen dwingen seks te hebben tegen betaling. In ons land, bij u in de buurt, het gebeurt nog steeds. WATCH Nederland wil de handel in seks met minderjarigen stoppen en loverboys aanpakken. Daarom zijn uw ogen en oren nodig!

Pas na uw melding kan WATCH Nederland in actie komen. Herken daarom de signalen en geef het door aan het landelijk meldpunt als het vermoeden bestaat dat iemand in uw kring slachtoffer is geworden van een loverboy. Ook slachtoffers zelf kunnen bellen met het team van zorgprofessionals.

Zijn er voldoende aanknopingspunten, dan trekt de Observatie & Actie Unit de meldingen na. Er wordt zowel online onderzoek als op locatie onderzoek gedaan door privédetectives naar loverboys en hun klanten.

WATCH Nederland is een initiatief van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Fier en Terre des Hommes. Het doel is om potentiële klanten af te schrikken en hen persoonlijk te waarschuwen. Worden er strafbare feiten geconstateerd of Loverboys ontmaskerd, dan doet WATCH Nederland aangifte bij de politie en wordt het onderzoeksdossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie.