Privacybeleid

Uw gegevens, ons belang
Recherchebureau GerVon is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend. Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Recherchebureau GerVon, neem dan contact op met Gerard Hoogland.

Persoonsgegevens

Recherchebureau GerVon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Niet altijd worden onderstaande gegevens verwerkt, dit is afhankelijk van welke diensten, en functionaliteiten op onze website, u gebruikt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt kunnen worden:
– Voor- en achternaam
– adresgegevens
– Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
– Indien bekend uw geboortedatum en/of geboorteplaats.
– Gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u zelf (uit eigen beweging) aan ons verstrekt.
– Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
– Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens.

Gebruiksdoelen
Recherchebureau GerVon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening;
– om met u te communiceren door het verzenden van onze digitale nieuwsbrief;
– om uw betaling af te handelen;
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om onze dienstverlening en website te verbeteren.

– voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken.
– voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
– voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw gegevens te bewaren.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Recherchebureau GerVon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

• Uw bericht verzonden via een online formulier op deze website.
Bewaartermijn: maximaal 3 maanden

• Geanonimiseerde persoonsgegevens Google Analytics.
Bewaartermijn: maximaal 38 maanden na uw laatste websitebezoek.

• Uw naam en e-mailadres voor het toesturen van de nieuwsbrief
Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de verzendlijst verwijderd.

Beveiliging persoonsgegevens
Recherchebureau GerVon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ons personeel kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze gebouwen zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Onze computers zijn beveiligd tegen digitale inbraken.

Zo gebruiken we beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en worden alle gegevens van deze website versleuteld verstuurd dankzij het SSL-certificaat en het HTTPS-protocol.

Ook maken we gebruik van internetstandaarden zoals DKIM en SPF om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Tevens gebruiken we DNSSEC als een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bedrijfsnaam) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Dit wordt voorzien van een digitale handtekening die u automatisch kunt laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Recherchebureau GerVon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen.

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgever of als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit Recherchebureau GerVon een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recherchebureau GerVon. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar het postadres op deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, en de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Uw verzoek wordt altijd, doch uiterlijk vier weken na de aanvraag, in behandeling genomen. Voor het afhandelen van uw verzoek kunnen wij u een vergoeding vragen. Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Cookies blokkeren of verwijderen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe u dat doet, kunt u bekijken in de filmpjes op veiliginternetten.nl of het stappenplan van de Consumentenbond.

Welke cookies worden gebruikt?

Functionele cookies
Dit type cookies zorgt ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Ze zijn noodzakelijk voor de website. Daarom worden zulke cookies altijd geplaatst, ook als u cookies niet accepteert.

Analytische cookies
Dit type cookies meet het bezoek op de website en geeft onder andere inzicht in welke pagina’s worden bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Recherchebureau GerVon gebruikt hiervoor het programma Google Analytics.

Om uw privacy te waarborgen is met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Tevens is Google Analytics op privacyvriendelijke wijze ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent dat onder andere is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres en ook is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet. Verder wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met cookies van Google Analytics.

Wilt u meer weten over wat Google met de verzamelde gegevens doet? Lees dan de privacyverklaring van Google.

Tracking cookies
Op deze website toont Recherchebureau GerVon content die u met een social share button kunt promoten via sociale netwerken. Deze buttons zijn links en maken geen gebruik van cookies. U moet eerst inloggen op het sociale netwerk om de content te kunnen delen.

Ook toont Recherchebureau GerVon video’s. Voor het functioneren van deze video’s plaatsen social-media-bedrijven tracking cookies. Tracking cookies verzamelen gegevens en slaan informatie over u op. Deze cookies kunnen uw bezoek aan andere websites ook uitlezen.

Recherchebureau GerVon plaatst video’s van YouTube op deze website door deze te embedden. Dat gebeurt op een privacyvriendelijke manier met de privacymodus aan. Daardoor slaat YouTube alleen informatie over u op wanneer u een van de embedded video’s op deze website afspeelt.

Wilt u meer weten over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen? Lees dan de privacyverklaringen van Google, Twitter, LinkedIn, en Facebook.

Nieuwsbrief

Recherchebureau GerVon biedt een eigen digitale nieuwsbrief aan met onder meer nieuws dat op deze website is geplaatst. Hiervoor wordt een programma gebruikt van een Europees bedrijf dat voldoet aan ISO 27001, een ISO-standaard voor informatiebeveiliging, en ISO 20000, een ISO-standaard voor IT-servicemanagement.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan alleen via het online formulier op deze website. Wanneer u zich aanmeldt, worden uw naam en e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief.

U ontvangt na aanmelding een e-mail waarin gevraagd wordt om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen door op de bevestigingslink in de e-mail te klikken. Hierdoor weten we zeker dat u uw eigen e-mailadres hebt aangemeld en u ook daadwerkelijk onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met de website van Recherchebureau GerVon zijn verbonden. Recherchebureau GerVon kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring van zulke websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom deze privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

(Privacyverklaring van Recherchebureau GerVon, KVK 30208064, versie 1, 25 juni 2018)