Partneralimentatie stopt door onderzoek recherchebureau

alimentatieonderzoekZe woonden formeel niet samen, maar ze leefden wel samen. De vrouw had dit haar ex-partner moeten vertellen, maar betwistte dit juist. Daardoor kon de ex-man een recherchebureau inschakelen met als resultaat dat de rechter partneralimentatie heeft gestopt. Ook moet de vrouw het teveel ontvangen geld terugbetalen vanaf het moment dat samenleven werd vastgesteld: de eerste dag van het onderzoek door het recherchebureau.

58 dagen lang voerden verschillende particuliere onderzoekers op wisselende momenten observaties uit. Uit de observaties bleek dat de vrouw veel tijd doorbracht met een ander. Ze leefden samen en woonden feitelijk samen. Het feit dat ze wel hun eigen huizen hadden deed daar niets aan af.

Uit de bevindingen van de particuliere onderzoekers ontstond een duidelijk leefpatroon. De rechter concludeerde dat dit de dagelijkse gang van zaken was, en dus niet afwijkte van het normale.

58 dagen

Om vast te stellen dat iemand samen leeft of woont, is gedurende langere periode onderzoek nodig. In de regel staat daar zes tot acht weken voor. Bij kortere onderzoeksperiodes, een week of twee bijvoorbeeld, kan het zijn dat de tegenpartij beweert uit logeren te zijn geweest. En dat wilt u uitsluiten, voordat u naar de rechter stapt. In het observeren van iemand gaan daarom vele uren zitten, wat een kostbare aangelegenheid is en veel geduld vergt.

Wederzijdse verzorging

Een van de aspecten om aan te tonen dat er sprake is van samenleven als waren zij gehuwd, is dat de betrokkenen voor elkaar zorgen en gemeenschappelijk of voor elkaar zaken aanschaffen. Dat heet de wederzijdse verzorging.

Tijdens het ritje naar de kerk werd constateerden de particuliere onderzoekers dat de vrouw en haar nieuwe vriend voor elkaars familie zorgden. Ook deden zowel de vrouw als de man boodschappen voor elkaar, waarmee ze naar de woning van de ander gingen. Vooral het feit dat ze de deur niet voor elkaar openden, maar eigen sleutels gebruikten vond de rechter een duidelijk signaal.

Artikel 1:160 BW

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Aanval recherchebureau

De vrouw verdedigde zich door het recherchebureau aan te vallen. Volgens haar hield het recherchebureau zich niet aan de privacygedragscode van de veiligheidsbranche en betrad de privédetective privégrond om een aantal zaken vast te stellen. Dat was volgens de vrouw de enige manier om de constateringen te doen, iets wat niet mag, en daarom onrechtmatig verkregen bewijs.

De rechter overwoog dit, maar stelde uiteindelijk dat het bij civiele procedures net iets anders werkt dan bij strafrechtelijke procedures. Ook vond de rechter dat het maatschappelijk belang om de waarheid boven water te krijgen zwaarder wegen.

Alleen haar ontkenningen bleven over. Ontkenningen zonder bewijs waaruit het tegenovergestelde bleek. En dus won de man, dankzij scherpe observaties van een recherchebureau de zaak en hoefde hij geen partneralimentatie meer te betalen.

Zaaknummer: ECLI:NL:GHARL:2019:2341