Over Recherchebureau Gervon

Recherchebureau Gervon wordt geleid door particulier onderzoeker en voormalig politierechercheur Gerard Hoogland, die tijdens zijn 25-jarige carrière bij de politie de fijne kneepjes van het vak leerde.

De medewerkers kennen daardoor alle facetten van opsporing en tactisch rechercheren, evenals de gedachtegang van de crimineel, en de benodigde juridische kennis om te zorgen dat de bewijslast voor de rechter stand houdt.

Particuliere onderzoeken kenmerken zich door een persoonlijke benadering waarbij de pijlen zich richten op de feiten. Het doel is duidelijkheid leveren aan de opdrachtgever.

Recherchebureau Gervon onderzoekt discreet, ongemerkt, observerend, interviewend en kritisch. Onze onderzoekers verzamelen feitelijke informatie via straatonderzoeken en digitaal rechercheren, en wegen deze grondig.

Tussentijdse constateringen gaan met een passend advies over de vervolgaanpak naar de opdrachtgever. Het eindrapport bevat de conclusie en een leidraad over hoe om te gaan met de uitkomst van het onderzoek.

Recherchebureau Gervon helpt het probleem op te lossen door u bij te staan met een duidelijke uitslag en raad en daad.

Professioneel & Kwaliteit

Recherchebureau Gervon is aangesloten bij de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB), dat toezicht houdt op de kwaliteit en toetst of de wet- en regelgeving en de Privacygedragscode wordt nageleefd.

Tevens heeft Recherchebureau Gervon een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en toestemming van de korpschef van de politie. Dit alles heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van Recherchebureau Gervon te waarborgen.

Erkend door het

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Particulier Onderzoeks Bureau Nummer 1341

Aangemeld bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Recherchebureau Gervon hanteert de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.

Aangesloten bij de

de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus

Branchevereniging voor particuliere onderzoeksbureaus

BPOB Keurmerk