Onze onderzoeken van 2018

onderzoeken onderzoekEen oude schoolvriend terugvinden, de inhoud van een gestolen kluis lokaliseren, een frauderende werknemer betrappen en diverse branden en inbraken. Het is een greep uit de ruim zestig onderzoeken die de particuliere rechercheurs van recherchebureau GerVon uitvoerden dit jaar.

Zo was er die klant die iets wilde terugbrengen, maar de kassabon was kwijtgeraakt. Het is je vast weleens overkomen. Gelukkig doen de meeste winkels die ene keer niet al te moeilijk en zijn ze klantvriendelijk en servicegericht. Vooral als je er vaker winkelt.

Maar wat doe je als ondernemer wanneer je constateert dat er steeds vaker goederen zonder bon worden geretourneerd? En wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet klopt?

Deze ondernemer besloot zijn situatie aan onze particuliere onderzoekers voor te leggen, waarna onderzoek volgde. De klant die steeds zijn bonnetjes verloor, die bestond niet. Het bleek dat er één medewerker steevast goederen zonder bon terugnam, en de honderden euro’s aan retourgeld in eigen zak stak. De medewerker hoefde vervolgens niet meer terug te keren.

Heterdaadje

Hoe bijzonder is het om als ondernemer spullen uit eigen assortiment te koop zien staan op internet? In de regel niet heel bijzonder, maar wanneer ze nog amper zijn verkocht en niemand anders ze eigenlijk kan hebben, dan is er wat aan de hand.

Onderzoek wees uit dat er dieven actief waren. Recherchebureau GerVon nam daarop passende maatregelen en coördineerde met de politie om hen op heterdaad te kunnen betrappen en onmiddellijk aan te kunnen houden. Deze succesvolle samenwerking zorgde ervoor dat de dieven straks worden voorgesteld aan een rechter.

Werknemers

Waarom gedraagt die medewerker zoals hij zich gedraagt? Het was een vraag die we dit jaar voorgelegd kregen door een werkgever. Die kon er zelf niet de vinger op leggen, maar vond de huidige situatie onwenselijk. Recherchebureau GerVon lukte het wel om de redenen te achterhalen. Onze bevindingen gaven de werkgever voldoende informatie om de situatie te kunnen verbeteren.

Voorkomen premiestijging

Recherchebureau GerVon heeft ook dit jaar meerdere malen mogen bijdragen aan het beperken of voorkomen van het stijgen van de premie voor diverse verzekeringen.

Zo onderzochten we voor verzekeraars een groot aantal branden, waarvan het merendeel in bedrijfspanden. Tijdens deze onderzoeken werd onder meer gekeken naar de oorzaak en het verloop van de brand, en of het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen had genomen die afgesproken waren in de clausules van de verzekeringspolissen.

Ook waren er veel onderzoeken naar werknemers die de werkgever aansprakelijk stelden voor een bedrijfsongeval. En we hadden verkeersongevallen. Bij een aantal aanrijdingen werden de nodige vraagtekens geplaatst. Een daarvan bleek in scene te zijn gezet.

Waarheidsvinding

Hoe minder een verzekeraar hoeft uit te keren, hoe minder de premie hoeft te stijgen. Echter het voorkomen dat er uitgekeerd moet worden of fraude vaststellen is niet een opdracht waar we mee aan de slag gaan. Onze rechercheurs gaan aan de slag met de vraag ‘Wat is er werkelijk gebeurd?’. Dat is de vraag waarop onze bevindingen pogen een antwoord te geven.

En dan blijkt in een aantal gevallen het verhaal te kloppen en te voldoen aan de voorwaarden van de verzekering om uit te keren. En tijdens andere onderzoeken stelden we vast dat er sprake is van fraude, waardoor de verzekeraar – terecht – niet hoeft uit te keren. Dan hebben we het overigens niet over mensen die net niet aan regeltje X uit clausule Y voldoen, maar over personen die willens en wetens proberen de verzekering op te lichten.


2019

We kijken uit naar de zaken waar we volgend jaar ons objectieve en onafhankelijk licht over mogen laten schijnen. Voor nu wensen de particuliere onderzoekers van recherchebureau GerVon u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.