Uitspraak: ontslag voor werknemer door bewijs recherchebureau

privédetectiveGeen ontslag op staande voet, maar wel ontslag voor een werknemer die arbeidsongeschikt claimde te zijn, dankzij de hulp van een ingeschakeld recherchebureau. Een zaak met diverse signalen voor de werkgever en een opvallende uitspraak van de rechter over ‘Ontslag op staande voet’.

Een verkeersongeval gaf deze werknemer zulke rug- en nekklachten dat hij zijn fysieke als monteur bij een scooterbedrijf tijdelijk niet kon uitvoeren. Hij beweerde nauwelijks te kunnen bewegen en door de pijn lag hij hele dagen thuis in bed.

Thuis werd hij echter niet aangetroffen door de werkgever die behalve de bedrijfsleutels kwam ophalen ook wilde weten hoe het met hem ging. Ook de verzuimrapporteur trof hem twee weken later niet thuis aan. De werknemer had diverse verklaringen, maar opvallend was dat hij schrok van het huisbezoek.

Eveneens bijzonder was dat in plaats van op uitnodigingen van de bedrijfsarts in te gaan de werknemer zelf een letselschadebureau inschakelde om zijn fysieke en psychische klachten te bevestigen. Het is op zijn minst interessant ontwijkgedrag te noemen.

Meer signalen

Ondertussen vernam de werkgever van meerdere personen dat de werknemer aan het werk was in zijn eigen bedrijf, en toch wel auto reed. Maar dat werd ontkent of afgezwakt door de werknemer, toen het na wekenlang getouwtrek uiteindelijk tot een gesprek kwam tussen werkgever en werknemer.

Een gesprek waarvan de werkgever zorgvuldig een verslag had laten maken, Een gesprek waaruit bleek dat de werknemer niet wil meewerken aan een plan voor zijn herstel. Zelfs niet toen de werkgever alle soorten en vormen van ondersteuning aanbood, zoals ander werk dat geen fysieke inspanning vergde.

Geen bewijs voor ontslag

Voor de werkgever zit er geen schot in de zaak. Er zijn tegenstrijdige signalen maar geen (harde) bewijzen. Om de vinger op de zere plek te kunnen leggen, schakelt de werkgever uiteindelijk een recherchebureau in. Immers, betrokkenheid tonen en andere pogingen om de werknemer aan het werk te krijgen, bleken nutteloos te zijn.

Het recherchebureau besluit het bedrijf van de werknemer een aantal dagen te observeren. Vanaf de openbare weg, en zonder dat er sprake is van inbreuk op de privacy van de werknemer, worden filmopnames gemaakt.

Te snel gehandeld

Het telefoontje van het recherchebureau is duidelijk. De werknemer is gewoon aan het werk en arbeidsgeschikt. De werkgever ontslaat werknemer dan ook meteen op staande voet, omdat hij onder meer sleutelt aan auto’s.

Helaas voor de werkgever gaat hij volgens de rechter hier te kort door de bocht, want uit het gemaakte beeldmateriaal blijkt alleen dat de werknemer af en aan met auto’s rijdt en geen last van fysieke beperkingen of pijn lijkt te hebben. Het daadwerkelijke sleutelen aan auto’s is niet vastgelegd.

Volgens de rechter hoeft ontslag op staande voet niet à la minuut plaats te vinden. De werkgever had best tijd kunnen nemen om het rapport van het recherchebureau af te wachten en zelf het beeldmateriaal kunnen bekijken, zo schrijft de rechter in de uitspraak in artikel 5.8.

De redenen voor ontslag op staande voet, het sleutelen en repareren, zijn niet gebleken en daarom wordt het besluit tot ontslag op staande voet vernietigd.

Rapport recherchebureau

Op basis van het onpartijdige rapport van het recherchebureau stelt de rechter ook vast dat de beweringen van de werknemer absolute nonsens zijn. Uit het rapport en de gemaakte camerabeelden blijkt dat de werknemer normaal kan bewegen en auto rijdt zonder pijn.

Hierdoor oordeelt de rechter dat de werknemer de werkgever en de ingeschakelde bedrijfsarts onjuist heeft geïnformeerd. En dat hij zijn verplichting om mee te werken aan zijn herstel heeft geschonden. Hij honoreert dan ook het tegenverzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

En wel zonder enige vorm van vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Wel moet de werkgever het loon doorbetalen tot de datum van ontslag.


Hebt u ook onduidelijk verzuim van uw werknemer?

De medewerkers van Recherchebureau GerVon weten wanneer het voor werkgevers gepast, proportioneel en gerechtvaardigd is om objectief onderzoek uit te laten voeren. Wij verzamelen de informatie op zo’n manier dat de rechter dit bewijs in een rechtszaak accepteert.