Aantal kinderontvoeringen blijft dalen

kinderontvoeringHet aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland is vorig jaar licht gedaald, zo meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Was het aantal ontvoerde kinderen twee jaar geleden bijna 300, vorig jaar zat het net boven de 200.

Het Centrum verklaart de daling doordat grootschalig wordt ingezet op preventie, betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Vooral mediation tussen ouders levert een belangrijke bijdrage in het voorkomen van kinderontvoeringen.

Van de 221 kinderen die zijn ontvoerd, zijn 147 kinderen vanuit Nederland ontvoerd. De meeste kinderen werden naar Duitsland, Polen, België, Turkije en Spanje gebracht. Kinderontvoeringen kwamen het vaakst voor in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant, en in 69% van de gevallen was de moeder de ontvoerder.

Dreigt kinderontvoering?

Neem dan in eerste instantie contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering. Zij kunnen gratis advies geven en bemiddelen om kinderontvoering te voorkomen.

Is het kind reeds ontvoerd, dan is het belangrijk zo snel mogelijk de juiste instanties in te schakelen. Op Europees niveau zijn goede afspraken gemaakt om snel te kunnen handelen. Zo hebben bijna alle Europese landen een centrale autoriteit en kan meteen een procedure worden gestart om het kind terug te halen via de rechter.

Niet snel genoeg

De autoriteiten doen natuurlijk wat ze kunnen, maar helaas werken wetten, regels en procedures soms belemmerend en vertragend. Zelfs al draaien de ambtelijke molens op volle toeren, dan nog gaat het vaak niet snel genoeg en kan de andere ouder met uw kind volledig van de radar verdwijnen.

Wat kan Recherchebureau GerVon doen?

Ook de particuliere onderzoekers van ons recherchebureau hebben zich aan de wet te houden, maar wij kunnen vaak sneller in beweging komen dan de autoriteiten. Bij ons is namelijk de procedure: bellen en gaan.

In het geval van kinderontvoering is het erg belangrijk te weten waar het kind en de ontvoerder verblijven. Dat heeft als voordeel dat er meteen ingegrepen kan worden wanneer de rechter beslist dat het kind teruggehaald mag worden. Zicht op hen houden en monitoren is een belangrijke factor, zodat er geen tijd aan zoeken verspild hoeft te worden. Toestemming is meteen terughalen.

Europees netwerk

Recherchebureau GerVon speelt daarin samen met zijn netwerk van Europese recherchebureau een belangrijke rol. Bij kinderontvoering kunnen we in grote delen van Europa meteen een lokale collega’s op pad kunnen sturen die kan bevestigen of het kind en de ontvoerder op de opgegeven locatie aanwezig zijn.

Daarnaast kan de collega de lokale autoriteiten exact op de hoogte houden en hen begeleiden om het kind veilig en gezond terug te halen.