Alimentatieonderzoek

alimentatieonderzoek uitvoerenWilt u geen alimentatie meer betalen voor uw ex-partner, omdat u vermoedt dat diegene er geen recht meer op heeft? Recherchebureau Gervon verzamelt via een alimentatieonderzoek op een objectieve manier de bewijzen die de rechter verlangt om de alimentatieplicht te beëindigen. 

Bij een huwelijk, overlijden of na twaalf jaar stopt de alimentatieplicht automatisch. Dit zijn heldere situaties. Echter, dat is niet het geval wanneer uw ex-partner gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of zelf weer voldoende inkomsten heeft om van te leven.

Deze situaties zijn pas redenen voor de rechter om de alimentatieplicht te stoppen wanneer het voldoet aan bepaalde voorwaarden én bewezen wordt door diegene die de alimentatie betaalt.

Constateert u bepaalde zaken of ontvangt u signalen van bijvoorbeeld familie of vrienden? Benader dan altijd eerst uw ex-partner en vraag of hetgeen inderdaad het geval is. Wordt dit ontkend, dan rechtvaardigt dit het starten van een alimentatieonderzoek.

Waar richt het alimentatieonderzoek zich op?

Recherchebureau Gervon onderzoekt of uw ex-partner structureel:

  • samenwoont als waren zij gehuwd en;
  • een gemeenschappelijke huishouding voert en;
  • een duurzame affectieve relatie heeft en;
  • de wederzijdse verzorging heeft.

Belangrijk bij bovenstaande zaken is dat dit structureel plaatsvindt. De rechter verlangt daarom dat er over een langere periode van minimaal zes weken bewijs hiervoor wordt verzameld.

Hoe wordt het alimentatieonderzoek uitgevoerd?

De eerste twee weken wordt op basis van uw verhaal naar aanknopingspunten gezocht die erop duiden dat er sprake is van alimentatiefraude. Dit gebeurt onder meer door observatie en administratief onderzoek.

Zo wordt onder meer geprobeerd vast te stellen dat uw ex-partner met zijn of haar nieuwe partner samen in één woning slaapt, samen boodschappen of andere activiteiten doen, samen bezoek ontvangen of anderen bezoeken. Ook stelt recherchebureau Gervon de identiteit van de nieuwe partner volgens de regels vast.

Na twee weken volgt een korte evaluatie met het advies het onderzoek te stoppen of voort te zetten. Loopt het onderzoek door, dan wordt in de weken daarna meer bewijzen verzameld die het structurele karakter aantoont van de huidige situatie van uw ex-partner.

De uitkomst van het alimentatieonderzoek

Recherchebureau Gervon onderzoekt, constateert en legt de feiten aan u voor zoals deze zijn, wat betekent dat de uitkomst van het alimentatieonderzoek vooraf niet vaststaat.

Het is mogelijk dat er bijvoorbeeld geen sprake is van samenwonen volgens de daarvoor wettelijk vastgestelde criteria, en dat daardoor geen alimentatiefraude wordt gepleegd.

Is het instellen van een alimentatieonderzoek verstandig?

Elke situatie is uniek, dus dit verschilt per keer. Bespreek daarom in een gratis adviesgesprek met Recherchebureau GerVon uw mogelijkheden voor een alimentatieonderzoek.