verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude mislukt dankzij beveiligingscamera

verzekeringsfraudeWie verzekeringsfraude pleegt, kan dat maar beter niet pal voor de camera doen. Daar kwam een medewerkster van een kantoor onlangs achter. In plaats van een mooi bedrag aan smartengeld kreeg ze gratis kost en inwoning bij Uncle Sam voor de komende anderhalf jaar.

De werkneemster probeerde haar werkgever en de verzekeraar op te lichten met een sprinkler. Deze viel vlak voor haar neus van het plafond. Zonder er bij na te denken zag ze haar kans schoon en sloeg haarzelf er mee op het hoofd, pal voor de camera.

Verzekeringsfraude schaadt eerlijke Nederlander

Jaarlijks wagen honderden mensen nieuwe mensen het om de verzekeraar op te lichten. Vooral bij reisverzekeringen en de autoverzekeringen komt verzekeringsfraude voor. En dat is jammer voor de eerlijke Nederlander, want uiteindelijk betaalt die de rekening voor verzekeringsfraude.

Immers, wanneer de verzekeraars meer moeten uitkeren, terecht of niet, zal de verzekeringspremie stijgen. De verzekeringsfraudeur schaadt dus ook uw portemonnee.

Lik-op-stukbeleid verzekeringsfraude

De verzekeringsfraudeur die niet betrapt wordt heeft mazzel, maar dat gebeurt steeds minder. Verzekeraars worden steeds actiever met het opsporen van fraude en dat gaat ze steeds beter af. Steeds vaker zetten zij recherchebureaus zoals Gervon in om verzekeringsfraude te onderzoeken. Is er voldoende bewijs voor het vaststellen van verzekeringsfraude, dan zijn de rapen voor de fraudeur gaar.

Voor kleinschalige verzekeringsfraude wordt het lik-op-stukbeleid toegepast waarbij de verzekeringsfraudeur via de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) onmiddellijk een boete krijgt van € 532. Dat is een speciale tactiek die nu toegepast wordt door alle verzekeraars en gesteund wordt door politie en justitie, waardoor het aantrekkelijker wordt om fraude te bestrijden.

Gevolgen verzekeringsfraude

Naast de boete heeft het plegen van verzekeringsfraude ook nog andere gevolgen. Vaak wordt de verzekering per direct beëindigd en komt de verzekeringsfraudeur op een landelijke zwarte lijst te staan die door alle verzekeraars ingekeken kan worden.

Elders een andere verzekering afsluiten is dan niet meer mogelijk. En als er dan iets gebeurt, dan bent u niet verzekerd. Een verzekering afsluiten kan dan nog slechts in bepaalde gevallen bij een speciale verzekeraar waar een extra hoge premie betaald moet worden en elke schademelding extra goed bekeken wordt.

mystery guest

Mystery Guest: Daar hebt u niet aan gedacht!

mystery guest onderzoekHet werd vorig jaar in België wettelijk mogelijk gemaakt door de minister van Economische Zaken en in Nederland wordt het ook steeds meer ingezet: de mystery guest. Voor daar waar klassieke methodes geen soelaas bieden én als er aanwijzingen zijn van inbreuken een sector of een specifiek bedrijf. Dan mag de mystery guest op pad om ontdekkingen te doen waar u niet aan hebt gedacht.

In de zorg, het onderwijs, de horeca, door gemeenten, rijksoverheid en particuliere instellingen. De inzet van de mystery guest wordt langzamerhand steeds meer gemeengoed. Een onafhankelijke mystery guest van buitenaf stelt uw medewerkers en bedrijf in de praktijk op de proef. Het is een goede manier om de vinger aan de pols te houden van de dagelijkse praktijk en het onvoorziene op te sporen.

Beveiliging testen

Als oud-rechercheur bij de politie zag ik vele verschillende manieren waarmee het dievengilde binnendrong in bedrijfspanden. Vaak was er altijd net dat ene dingetje in de beveiliging over het hoofd gezien. Die ene zwakke plek in het beveiligingssysteem waardoor ze hun slag konden slaan.

Een goede test is altijd om iemand te laten proberen om in te breken. En dan hebt u liever een ervaren mystery guest, dan een crimineel op bezoek.

Voorwaarden testen

Het komt vaak voor dat verzekeraars schades niet uitkeren, omdat niet voldaan is aan bepaalde voorwaarden in clausules. Denk aan periodieke keuringen of specifieke certificaten. Dat zijn zaken die u op orde wilt hebben, en met hulp van een mystery guest kunt u dat degelijk controleren.

Personeel testen

Een mystery guest is bij uitstek geschikt om het personeel te testen. Zijn ze servicegericht en klantvriendelijk? Verstrekken ze de juiste informatie voordat ze proberen te verkopen? Wordt er gefraudeerd?
U weet wat er gebeurt wanneer u in de buurt bent. Maar houdt uw personeel zich ook aan de veiligheidsregels en andere voorschriften wanneer de kat van huis is?

Recherchebureau Gervon heeft jarenlange ervaring met interne fraudeurs en dieven. Bij bepaalde vermoedens kunnen onze medewerkers gericht onderzoeken of deze kloppen. Mocht dit het geval zijn, dan hebben we de middelen en technieken om gemakkelijk en snel de nodige bewijslast te regelen om de betrokkene te confronteren en indien nodig aan de rechter voor te leggen.

Meer weten?

Neem contact op met recherchebureau Gervon voor een vrijblijvend advies en de inzet van een mystery guest.

personeel screenen

Personeel screenen? De eerste stappen…

personeel screenenU wilt goed betrouwbaar personeel inhuren. Mensen die u kunt vertrouwen. Vooral wanneer het financiële functies of privacygevoelige functies betreft. Personeel screenen is daarom een belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daarmee vindt u de juiste medewerkers: mensen met integriteit.

Personeel screenen is eigenlijk niets anders dan zich een beeld vormen van de betreffende persoon. Dat kan door bijvoorbeeld het cv en LinkedInprofiel te bestuderen. Kijk daarbij niet alleen naar opleidingen en werkervaring, maar ook naar genoemde behaalde resultaten en andere activiteiten.

Social media zijn een goede bron van informatie om meer persoonlijke zaken over iemand te weten te komen. Ook iemands naam door de zoekmachine zoals Google halen biedt vaak aanknopingspunten voor andere mogelijkheden.

Personeel screenen op betrouwbaarheid gebeurt op basis van fact checking. Zo kan in het diplomaregister worden gecontroleerd of iemand daadwerkelijk genoemde diploma’s heeft behaald of door de betreffende persoon een kopie van zijn of haar diploma’s op te laten sturen.

Opgegeven referenties nabellen kan eveneens zinvol zijn, al leert de ervaring dat referenties alleen worden opgegeven wanneer zeker is dat de referentie zich positief zal uitlaten. Het is dan zaak gerichte vragen te stellen en tussen de regels van de antwoorden door te lezen.

Een andere officiële mogelijkheid voor het screenen van personeel is de Verklaring Omtrent Gedrag, welke de persoon bij het Ministerie van Justitie zelf zal moeten aanvragen.

Risico’s en richtlijnen personeel screenen

Welke procedure u volgt met het screenen van personeel hangt per functie af van welke risico’s dit met zich meebrengt. Het is zaak de risico’s per functie in kaart te brengen. Belangrijk is ook om altijd open en transparant te communiceren dat sollicitanten gescreend worden. Dat levert niet alleen begrip op, het is meteen het eerste filter voor diegenen die wat verborgen willen houden.

Volg in elk geval altijd de wettelijke privacyregels voor het screenen van personeel en houdt u aan de sollicitatiecode. Dan zit u als werkgever met de screening goed.

Wilt u uitgebreid en professioneel uw personeel screenen?

Recherchebureau Gervon is gespecialiseerd in het onderzoeken van antecedententen en heeft meer mogelijkheden om iemands gangen na te trekken. Wilt u een vrijblijvend advies? Neem dan contact op.

interne criminaliteit

Hoe ga ik om met interne criminaliteit?

interne criminaliteit onderzoekenInterne criminaliteit is stelen van de baas, en komt vaker voor dan u denkt. Het gebeurt bij bijna elk type bedrijf en in alle lagen van de bedrijfsvoering. Het is iets wat lastig aan te pakken is en een fikse financiële schadepost.. Wees daarom alert op dé signalen en verklein de kans erop.

Het verkleinen van interne criminaliteit begint met een goed helder huishoudelijk reglement dat besproken is in werkoverleggen en/of met de ondernemingsraad tot stand is gekomen en die alle medewerkers ondertekenen. Hierin neemt u ook de mogelijkheden in op om interne criminaliteit aan te pakken, zoals een visitatieregeling voor bijvoorbeeld het doorzoeken van de auto van de medewerker die op het bedrijfsterrein staat geparkeerd.

Personeel screenen tijdens het sollicitatiegesprek is een goede tweede manier, maar wat echt interne criminaliteit voorkomt is te zorgen voor betrokken medewerkers die zich verantwoordelijk voelen.

Signalen interne criminaliteit

De signalen voor interne criminaliteit zijn divers. Dit zijn onder meer: opvallende patronen, een medewerker die steeds ergens een excuus voor heeft of steeds als eerste begint en als laatste vertrekt. Orders die niet kloppen, ongebruikelijke leveringen of kastekorten.

Als u zo’n signaal oppikt, dan betekent dit niet dat er sprake is van interne criminaliteit. Er kan best een logische verklaring zijn, maar het is op de minst de moeite waard dit een tijdje te monitoren alvorens eventuele vervolgstappen te ondernemen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een handige gratis online e-learning ‘interne criminaliteit de baas’ aan waarin wordt aangegeven welke stappen u wel en niet onderneemt, en waarom.

Extern advies interne criminaliteit

Wilt u objectief advies over uw vermoedens van interne criminaliteit? Hebt u een onafhankelijk onderzoek nodig om alles helder te krijgen? Of wilt u hulp bij het gesprek met uw medewerker? Neem dan contact op met recherchebureau Gervon voor de mogelijkheden en vraag om een vrijblijvend advies.

rechtbank utrecht advocaat

Advocaat wint rechtszaak dankzij onderzoek GerVon

Continu terugkerende autoproblemen en een autodealer die steeds claimt het te verholpen hebben. Duizenden euro’s en vele frustraties verder, strandde de wagen uiteindelijk met een roodgloeiende Turbo. De schade wil Frits* verhalen, maar geen advocaat die hier zijn vingers aan wilde branden… totdat de situatie werd onderzocht door recherchebureau GerVon.

De merkerkende dealer maakte in de ogen van Frits er een potje van. De claim dat het probleem opgelost is, werd door de praktijk tegengesproken. Steeds weer kwamen de autoproblemen terug. De oorzaak werd bij de dealer oorzaken en het probleem veranderde in verschillende problemen.

Frits liet zich echter niet uit het veld slaan, ondanks dat diverse advocaten aangaven dat het geen zin had een rechtszaak aan te spannen omdat dit in hun ogen niet te bewijzen viel. Het is het woord van de een tegen het woord van de ander, werd er gezegd. Overtuigd van zijn gelijk schakelde Frits daarom recherchebureau GerVon in voor nader onderzoek.

Dossieranalyse

Gerard Hoogland bestudeerde de beschikbare feiten grondig. ‘Uit de facturen werd een duidelijk patroon zichtbaar. Herhaaldelijk kwam een aantal acties vanuit de dealer voor, waarvan een aantal zaken mij bevreemdde. Zeker toen ik dit vergeleek met de instructies van de autofabrikant, kwamen een aantal zaken niet logisch voor’, vertelt Hoogland.

‘Ik adviseerde daarom een aantal feiten te verifiëren bij een technisch expert op het gebied van auto’s, want zelf ben ik dat niet.’ Hoogland stelde hierna zijn bevindingen op in een rapport, waarmee Frits opnieuw naar een advocaat stapte.

Rechtszaken

Waar advocaten eerst geen brood in zagen, werd er nu wel voldoende aanknopingspunten voor een rechtszaak** geconstateerd om de schade op de professionele merkerkende dealer te verhalen. De feitenverificatie bij de technisch expert leverde nieuwe waardevolle aanvullende informatie op.

Er werd zelfs een tweede rechtszaak opgestart richting de importeur wegens productaansprakelijkheid. Uit sommige feiten zou mogelijkerwijs kunnen blijken dat de auto een ondeugdelijk product is dat nooit de Nederlandse markt had mogen betreden.

Uitspraak

De rechter ging echter niet mee in de redenering over de productaansprakelijkheid, want er was onvoldoende bewijs voor. Wel besliste de rechter dat de autodealer nalatig was geweest in zijn zorgplicht met betrekking tot de reparaties aan de auto. Daardoor krijgt Frits alsnog gelijk en alle geleden schade vergoed.

* De naam Frits is gefingeerd in verband met de bescherming van de privacy van de cliënt.
** De zaaknummers van deze rechtszaak zijn C/13/600303 / HA ZA 16-3 en C/13/604115 / HA ZA 16-260.

 

watch nederland

WATCH Nederland gaat strijd aan met loverboys

Seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hen dwingen seks te hebben tegen betaling. In ons land, bij u in de buurt, het gebeurt nog steeds. WATCH Nederland wil de handel in seks met minderjarigen stoppen en loverboys aanpakken. Daarom zijn uw ogen en oren nodig!

Pas na uw melding kan WATCH Nederland in actie komen. Herken daarom de signalen en geef het door aan het landelijk meldpunt als het vermoeden bestaat dat iemand in uw kring slachtoffer is geworden van een loverboy. Ook slachtoffers zelf kunnen bellen met het team van zorgprofessionals.

Zijn er voldoende aanknopingspunten, dan trekt de Observatie & Actie Unit de meldingen na. Er wordt zowel online onderzoek als op locatie onderzoek gedaan door privédetectives naar loverboys en hun klanten.

WATCH Nederland is een initiatief van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), Fier en Terre des Hommes. Het doel is om potentiële klanten af te schrikken en hen persoonlijk te waarschuwen. Worden er strafbare feiten geconstateerd of Loverboys ontmaskerd, dan doet WATCH Nederland aangifte bij de politie en wordt het onderzoeksdossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

privédetective

Spaanse gemeente zet privédetective in tegen hondenpoep

privédetectiveHondenpoep, hondenpoep en nog eens hondenpoep. De Spaanse gemeente Tarragona is helemaal klaar met hondenbezitters en gaat de strijd aan om de straten weer poepvrij te krijgen. De ambtenaren bedachten een creatieve oplossing: de privédetective.

Het opruimen van de hondenpoep kost de gemeente jaarlijks € 250.000 en dat geld wil de wethouder besparen of besteden aan nuttiger doeleinden. Het beboeten van hondenbezitters door de politie had effect, doch tijdelijk. Hondenbezitters hadden volgens wethouder Ivana Martinez al snel door wanneer de politie eraan kwam, die hen daardoor niet meer op heterdaad kon betrappen.

Om de hondenpoepoverlast toch terug te dringen, sloegen enkele creatieve ambtenaren aan het rekenen. Ze leerden dat het inzetten van een privédetective heel wat minder geld kost dan maar weer gewoon de poep op te ruimen. Bovendien rekent de gemeente op een preventief effect, doordat privédetectives niet bekend zijn bij het publiek en daardoor de pakkans toeneemt.

Dus besloot de gemeente privédetectives in te huren. Hondeneigenaren die de poep van hun hond niet opruimen worden gefotografeerd, naar huis gevolgd en krijgen daar een boete van € 100 per overtreding toegestuurd.

Nederlandse privédetective als Toezichthouder

In Nederland kunnen gemeenten een privédetective eveneens inzetten. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet Maatschappelijke ondersteuning kunnen zij derden een (tijdelijke) aanstelling geven als toezichthouder, bijvoorbeeld om uitkeringsfraude te bestrijden.

bedrijfsfraude

Aanpak fraude door gemeente kan steviger

bedrijfsfraude opsporenGemeenten kunnen meer doen om PGB-fraude te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en een aantal gemeenten die een verbeterde aanpak hebben bedacht. De VNG adviseert om zo snel mogelijk toezichthouders aan te stellen, iets wat vrij snel geregeld kan worden.

Meer voorlichting en meer controle op de betrouwbaarheid van bureaus, blijkt uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek wijst uit dat er nogal eens wat mis gaat. Soms wordt het per ongeluk verkeerd besteedt, soms is het moedwillige fraude, zo meldt RTV Rijnmond.

Regiobijeenkomsten
Tijdens regiobijeenkomsten over fraudesignalen binnen de Wmo en de Jeugdwet, georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek dat nog niet alle gemeenten de juiste kennis en middelen hebben om fraudesignalen goed op te pakken.

Ervaren toezichthouder
De VNG gaf daarom een aantal adviezen, zoals: ‘Stel een toezichthouder rechtmatigheid aan om fraudesignalen effectief te kunnen onderzoeken.’

Steeds meer gemeenten regelen dit door het inhuren van een extern particulier onderzoeksbureau op basis van Algemene Wet Bestuursrecht 5:11 en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) 6.1 die de verantwoordelijke ambtenaar ondersteunt met onderzoek in het veld.

De ambtenaar kan daardoor sneller schakelen in het contact met de uitkeringsgerechtigde, terwijl een rechercheur met jarenlange kennis en ervaring de fraude onderzoekt. Deze expertise zorgt ervoor dat fraudebestrijding efficiënt gebeurt en het onderzoek naar uitkeringsfraude kosteneffectief maakt. Er wordt per onderzoek betaald en dat loont zich. Bovendien zijn de rechercheurs flexibel en breed inzetbaar voor fraudeonderzoeken die vallen onder alle verschillende uitkeringswetten.

onderzoek advocaten

De moderne privédetective is particulier onderzoeker

onderzoek advocatenDe pijp is vervangen door een mobiel, het vergrootglas door een moderne fotocamera. De gleufhoed en bruine regenjas zijn gedoneerd aan een goed doel. Ook de privédetective, die tegenwoordig officieel Particulier Onderzoeker heet, is met zijn tijd meegegaan. Lees meer

autodiefstal

Politie schakelt hulp privédetectives in voor autodiefstal

Om autodiefstal tegen te gaan, schakelt de politie de hulp in van privé detectives. In een proef in Oost-Nederland wordt gekeken of particuliere recherchebureaus meer auto’s terug kunnen vinden.

De politie heeft vaak te weinig tijd om dit soort criminaliteit op te lossen. Het aantal diefstallen neemt de laatste jaren wel af, maar doordat autodieven veelal de nieuwste modellen stelen wordt de schade voor verzekeraars steeds groter. Daarom wordt nu gekeken of particuliere onderzoeksbureaus soelaas kunnen bieden.