gestolen auto

De zaak van: de opgeheven huurder

gestolen auto opsporenHoe mooi is het als de volgende potentiële klant zich meldt en deze persoon, eigenaar van bedrijf X, veel spullen voor een mooi bedrag wil huren? Hij vraagt naar de tarieven, gaat akkoord met de voorwaarden, tekent het contract en betaalt. En dan blijkt dat de huurder zijn bedrijf opgeheven heeft…, en uw spullen ‘verdwenen’ zijn.
Het leasebedrijf dat dit overkwam had een flink aantal auto’s verhuurd aan bedrijf X. Nu konden ze alleen nog naar de bandensporen op het wegdek kijken.

Bij aanvang van de huur wees niets op wat te gebeuren stond. Controles van de verhuurder leverden geen rode vlaggen op en de betalingen werden keurig voldaan. Pas toen de betalingen na geruime tijd stopten, ontdekte de verhuurder dat de huurder, bedrijf X, al enige tijd niet meer bestond. Van faillissement was geen sprake, de huurder was simpelweg, en bewust, opgeheven. Telefonisch contact was er ook niet meer.

Plan van aanpak: doorpakken

Technisch gezien was er (nog) geen sprake van diefstal en was het voor de politie een civiele zaak. Aangifte doen had daarom geen zin en als ze al in beweging zouden komen, dan duurde dat te lang en gebeurde het te traag.

Het leasebedrijf vreesde zijn auto’s voorgoed kwijt te raken, wat een kostenpost van tienduizenden euro’s zou opleveren. Er waren sterke aanwijzingen dat de auto’s zich nog in Nederland bevonden, de vraag was alleen waar. Duidelijk was dat de auto’s bewust niet terug waren gebracht en daarom moest er snel gehandeld worden wanneer we auto’s zouden vinden.

Daarom adviseerden we de opdrachtgever bij de start van ons rechercheonderzoek om nu al een deurwaarder in de arm te nemen om in de startblokken klaar te staan. Dan kon er meteen geregeld worden om conservatoir beslag op de auto’s worden gelegd, zodra het telefoontje binnenkwam.

1 week, 5 adressen

Digitaal rechercheren leverde vijf adressen op waar de auto’s zich mogelijk konden bevinden. Echter, online viel niet te achterhalen of de auto’s er daadwerkelijk waren. Dus werd het tijd voor het goede ouderwetse speurwerk in de offline wereld. Dus de adressen fysiek bezoeken en in de gaten houden.

Ik pakte mijn thermoskan en vulde het met zwarte koffie, het beste wapen voor langdurige bezoekjes aan bepaalde locaties. Met mijn digitale camera kon ik vanuit mijn auto de omgeving ongemerkt in de gaten houden.

Het nam verschillende bezoeken tijdens en buiten kantooruren, maar een goede week later was het op het vijfde adres raak. Kort voor het weekend trof ik daar de gehuurde wagens aan op het afgesloten parkeerterrein.

Zoals verwacht zorgden de getroffen voorbereidingen ervoor dat de deurwaarder snel in actie kon komen. Maandagochtend vroeg legde hij meteen beslag op de auto’s, waarna deze terug gingen naar de verhuurder.

Bent u ook spullen kwijt?

Heeft uw huurder de verhuurde goederen ook niet teruggebracht? Bij snel handelen vergroot u de pakkans.

 

gesprekken opnemen

Mag u zomaar gesprekken opnemen?

gesprekken opnemenGesprekken opnemen, dat kan handig zijn om misverstanden te voorkomen. Zeker in die gevallen waar plotseling sprake is van ‘geheugenverlies’ of een (juridisch) geschil ontstaat of dreigt te ontstaan. In Nederland mag u dan ook gesprekken opnemen, mits u zich wel houdt aan enkele spelregels.

Hoe iemand iets interpreteert of zich herinnert is allemaal vatbaar voor discussie. Daarom kan een opname van een (telefonisch) gesprek helderheid verschaffen en alle twijfel wegnemen. De belangrijkste spelregel voor het opnemen van gesprekken is dat u zelf aan het gesprek deelneemt. Alleen dan mag een gesprek worden opgenomen. In alle andere gevallen mag dat niet.

Wanneer u een gesprek opneemt, hoeft u de gesprekspartner hierover niet te informeren als het incidenteel is en voor privégebruik is. Een voorbeeld van privégebruik is bijvoorbeeld om dat ene belangrijke gesprek later nog eens terug te luisteren zodat u alles eens rustig op een rij kunt zetten.

Wilt u structureel gesprekken opnemen en opslaan? Dan valt het opnemen van gesprekken onder de verwerking van persoonsgegevens. In dat geval moet een bedrijf de gesprekspartner melden dat het gesprek opgenomen wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een bedrijf belt en te horen krijgt: ‘Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.’

Wanneer een rechter een gespreksopname als incidenteel of structureel ziet is een juridisch vraagstuk. Het is het verschil tussen het wel of niet informeren dat dit gesprek wordt opgenomen.

Privacywet

Let erop dat de gesprekspartner recht op inzage heeft en mag inzien wat een bedrijf over hem of haar opslaat. Deze mogelijkheden worden straks nog uitgebreider wanneer de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking treedt.

Wat in elk geval nu niet en straks ook niet mag is het publiceren van de gespreksopname. Dat kan een inbreuk vormen op de privacy van de gesprekspartner en als smaad bestempeld worden.

Open kaart

Bij Recherchebureau GerVon zijn we voorstander van open kaart spelen. Daarom raden we altijd aan om vooraf aan te geven dat u van plan bent het gesprek op te nemen. De locatie hiervoor maakt niet uit. Thuis, op kantoor, telefonisch of via internet, maak het vooraf kenbaar. Dat geeft duidelijkheid. Bovendien is dit wel zo eerlijk naar de gesprekspartner toe.

privédetective

De zaak van de tandarts die gaatjes boorde in de portemonnee van zijn opvolger

privédetectiveHet was 27 februari 2018. Een gure wind, bijgenaamd “De Syberische Beer”, raasde vanuit het oosten over ons land heen. Deze wind had niets…, maar dan ook echt helemaal niets… te doen met de zaak die ik onderzocht. Maar het klinkt wel mooi.
In feite was de zaak die ik had onderzocht, al lang afgerond. Maar het was een zaak waar ik mijn tanden in kon zetten en die glasheldere bevindingen opleverde. Kanonnenvoer voor advocaten.

De zaak draaide om een tandartspraktijk die was overgenomen door tandarts Pieter. Zo noem ik hem nu maar even. De tandarts van wie de praktijk overgenomen werd, we noemen hem maar even de heer Den Tist, zou na een overgangsperiode volledig stoppen met zijn werkzaamheden en met pensioen gaan.

Tandarts Pieter nam daarom zowel een deel van de inventaris als het klantenbestand met de bijbehorende goodwill over. Alleen zegden enkele klanten onmiddellijk op nadat de overgangsperiode en overname waren afgerond. Een periode die niet soepel was verlopen.

Het vermoeden ontstond dat de heer Den Tist toch nog actief was als tandarts, en tegen de afspraken in, een deel van het klantenbestand had behouden. Iets waar tandarts Pieter flink wat geld voor had neergeteld. Daarom schakelde hij Recherchebureau GerVon in om te onderzoeken of hem een tand werd getrokken.

Digitale footprint

Omdat niet alle middelen meteen mogen worden ingezet, onderzochten de rechercheurs eerst de digitale footprint van de heer Den Tist. Online modern speurwerk bracht de gang van zaken rondom de oude tandartspraktijk in kaart, en geïnventariseerd wie mogelijk betrokken kon zijn bij zijn illegale praktijken. De digitale footprint leverde een vers spoor op met voldoende aanwijzingen die een vervolgstap in het onderzoek rechtvaardigden: een stakeout.

Na overleg met tandarts Pieter die zijn goedkeuring hieraan gaf, liep ik naar de keuken. Ik smeerde een paar boterhammen en vulde een thermoskan met hete koffie. Had ik gerookt, dan was dit vermoedelijk het moment geweest dat ik mijn pijp had opgestoken om tijdens uitblazen van kringen rook mijn plan van aanpak nogmaals te beoordelen.

Maar ik rook niet, en had een goed plan, dus stapte ik in mijn auto en ging op weg naar de vermoedelijke locatie van de illegale praktijken. Een plek waar tandarts Den Tist niet alleen gaatjes boorde in kiezen, maar ook in die van de portemonnee van tandarts Pieter.

Was ik vroeger tot op de tanden bewapend met Kodak-rolletjes (of fotorolletjes van een ander merk), nu volstond een SD kaart met 3 Gigabyte aan schijfruimte om alles wat ik observeerde op de gevoelige plaat vast te leggen. Inclusief datum en tijdstip.

Beweging waargenomen

Ik parkeerde mijn wagen iets verderop in de straat op een onopvallende plek, vanwaar ik goed zicht had op de ingang van de locatie, en wachtte af. In de dagen daarna vlogen dagdelen voorbij. En langzamerhand vulde mijn digitale fotorolletje zich met de waargenomen bewegingen.

Bewegingen die opvallend veel waren voor het type locatie. Bewegingen die zich kenmerkten door onder meer een vast patroon van een komen en gaan. Tijdens de observaties, die op verschillende dagen en tijdstippen plaatsvonden, werd door onze rechercheurs veel waargenomen, en vastgelegd. Dusdanig veel dat de advocaat van tandarts Pieter voldoende aanleiding zag om  de heer Den Tist eens stevig aan de tand te voelen.

Rechtszaak

Deze zaak ligt momenteel onder de rechter.  Hebt u ook een zaak waarin u bepaalde feiten niet (zeker) weet? Het recherchewerk van GerVon kan deze feiten voor u verzamelen of verifiëren.  

keurmerk bpob

Keurmerk BPOB voor Recherchebureau GerVon

keurmerk bpobHet keurmerk BPOB van de Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus is onlangs uitgereikt aan Recherchebureau GerVon. Daarmee voldoet het particuliere onderzoeksbureau van Gerard Hoogland aan de hoogste normen voor  adequate en integere dienstverlening.

Kwaliteit en integriteit, daar staat het Keurmerk BPOB voor. Recherchebureaus die in het bezit zijn van dit keurmerk voldoen behalve aan de wet ook aan strikte voorwaarden zoals de Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus.

Tevens zijn de rechercheurs van deze onderzoeksbureaus vrijwel volledig op de hoogte van actuele ontwikkelingen, omdat zij doorlopend worden bijgeschoold. Dat vergroot de kans op een duidelijke uitkomst van een ingesteld onderzoek, omdat bekend is hoe en wat er aangepakt moet worden.

‘Nederland kent een paar honderd particuliere onderzoeksbureaus, maar slechts een tiental dragen dit keurmerk. Het doet me goed nu bij de top van kwalitatieve recherchebureaus te behoren. Er is al genoeg rottigheid aan schimmige zaken in de wereld, des te belangrijker vind ik het belangrijk open, integer, betrouwbaar en transparant te zijn’, aldus directeur Gerard Hoogland van Recherchebureau GerVon.

Hoge kwaliteitsnormen Keurmerk BPOB

Andere belangrijke voorwaarden van het Keurmerk BPOB hebben betrekking op de te hanteren werkwijze en technieken. Cliënten van recherchebureaus met Keurmerk BPOB weten daardoor dat het door hen ingehuurde recherchebureau staat voor adequate en integere dienstverlening, gestoeld op hoge kwaliteitsnormen.

Hoogland: ‘Mijn eigen norm is dat het onderzoek altijd binnen de grenzen van de wet moet vallen. Geen enkel onderzoek is het waard de wet te overtreden. Bovendien wil ik als particulier onderzoeker dat de resultaten juridisch toelaatbaar zijn in de rechtszaal. Mocht het zover komen, dan zit mijn cliënt een stuk steviger in het zadel dankzij de verzamelde informatie.’

bedrijfsfraude herkennen

Bedrijfsfraude herkennen? Dit zijn de signalen

bedrijfsfraude herkennenHet signalement van de frauderende werknemer bestaat niet. Het kan prima iemand zijn waarvan je het nooit had verwacht. Iemand die vertrouwen geniet omdat hij, of zij, al jaren hard en goed werkt voor het bedrijf. Toch zijn er duidelijke signalen die duiden dat er iets gaande is binnen uw bedrijf.

Bedrijfsfraude signaal 1: een patroon

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Een foutje kan een keer gebeuren. Komt het vaker voor, dan is er wat aan de hand. Zeker als deze fouten op dezelfde momenten worden gemaakt door dezelfde personen. De vraag is echter of dit onbewust, uit onwetendheid of bewust gebeurd. In het laatste geval is er sprake van bedrijfsfraude.

Bedrijfsfraude signaal 2: de afzondering

Hij is de eerste die arriveert op de werkvloer en altijd de laatste die weer naar huis vertrekt. Wellicht is er sprake van een waardeloos sociaal leven, maar feit is wel dat deze medewerker enige tijd alleen zijn gang kan gaan.

Werken op plekken waar collega’s niet kunnen meekijken, of altijd met dezelfde collega’s bepaalde taken uitvoeren of per se deze taken zelf afhandelen zijn ook vormen van afzondering om anderen “buiten de deur” te houden. En dat biedt gelegenheid om bedrijfsfraude te plegen.

Bedrijfsfraude signaal 3: het verschil

Ieder mens is uniek en doet dingen op zijn of haar manier. Dat is normaal. Vaste regels en procedures binnen een bedrijf zijn ook normaal. Facturen en bonnen worden op dezelfde manieren aangemaakt. De kas wordt op een bepaalde manier opgemaakt. Vaste routes hebben, met enige marge, vaste rijtijden.

Een afwijking door omstandigheden, dat kan een keer voorkomen. Komt het vaker voor, dan…

Bedrijfsfraude signaal 4: privé

Medewerkers zijn geen machines. Goed werkgeverschap behelst onder meer het welzijn van zijn werknemers, met respect voor iemands privésfeer. Toch kan de privésituatie een belangrijke indicator zijn die vragen oproept. Bijvoorbeeld als iemand meer geld uitgeeft dan dat hij aan salaris binnenhaalt. Studerende kinderen kosten geld. Of het tegenoverstelde: financiële problemen heeft. Relationele problemen of een verslaving zijn ook oorzaken voor het plegen van bedrijfsfraude.

Redenen voor bedrijfsfraude

De redenen om bedrijfsfraude te plegen lopen uiteen. Gebrek aan erkenning, privéomstandigheden, het is maar een pen, een usb-stick, een schrijfblok enz. of ‘gewoon omdat het kan’. En de vinger op de zere plek leggen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Constateert u als werkgever of manager zaken. Check dan eerst een aantal feiten en controleer of het een terugkerend iets is. Is dit het geval, bepaal dan in overleg met het leidinggevende team om dit te bespreken met een, meer of alle werknemers. Soms is het laten weten dat iets in algemene zin geconstateerd is al voldoende om het op te laten houden.

Maatregelen tegen bedrijfsfraude nemen

Wilt u als werkgever of leidinggevende (preventieve) maatregelen tegen bedrijfsfraude nemen? Werkprocessen inrichten op fraudebestendigheid. Nader onderzoek laten verrichten om patronen aan te tonen?

 

computer schoonmaken

Computer schoonmaken vergroot uw digitale veiligheid

computer schoonmakenTussen de 5% en 10% van alle computers onderdeel van een botnet, zo meldt veiliginternetten.nl. Een computer is dan besmet met een virus en neemt deel aan schadelijke en illegale activiteiten zonder dat de eigenaar dit weet. Regelmatig uw computer schoonmaken is daarom absoluut nodig.

Voorkom dat virussen en malware uw computer misbruiken. Regelmatig uw computer schoonmaken of scannen is de enige manier. Een betaalde virusscanner biedt goede bescherming. maar hebt u dit niet, dan zijn de gratis online scanners van F-secure en ESET een goed alternatief.

Op de website gratissoftwaresite.nl vindt u ook diverse programma’s waarmee u uw computer schoonmaken kunt. Lees goed de beschrijvingen en recensies om te beoordelen welk programma bij u past.

Niet alle gratis programma’s zijn even grondig. Het is daarom aan te raden om verschillende programma’s te gebruiken om uw computer te scannen en schoon te maken.

Na computer schoonmaken volgt computer updaten

Uw computer schoonmaken is stap 1, maar wanneer uw computer niet bijwerkt kunnen virussen zo weer uw computer besmetten. Download daarom de laatste updates. Niet alleen van Windows of andere besturingsprogramma’s, maar van veel gebruikte programma’s als Adobe reader, Java en andere onderdelen van de computer.

Om dit makkelijker te maken kunt u automatische updates aanzetten. Ook bestaan er tegenwoordig diverse programma’s die automatisch controleren of er een nieuwe update beschikbaar is van software die u gebruikt. Ook de consumentenbond raadt enkele programma’s aan en heeft tips voor programma’s die automatisch op updates controleren.

Neem daarom even de tijd om uw digitale veiligheid te vergroten. Ga grondig uw computer schoonmaken en daarna grondig alle programma’s bijwerken. Dat voorkomt een hoop digitale ellende.

Maak een back-up

Is uw computer schoon en helemaal bijgewerkt? Maak dan tot slot meteen even een back-up. Mocht er om wat voor reden onverhoopt iets desondanks toch nog mis gaan, dan hebt u altijd nog een kopie van uw computerbestanden. Voorkomen is beter dan genezen.

Mobiele apparaten

U hebt immers zeer waarschijnlijk ook een mobiele telefoon of een tablet. Wellicht zelfs beide. Download ook voor deze apparaten de updates en maak een back-up.

nepmail spookfacturen

Hoe herken ik nepmail, spookfacturen en nep-webwinkels?

nepmail spookfacturenNepmail, nepfacturen en spookfacturen komen steeds vaker voor. Fraudeurs verzinnen doorlopend nieuwe manieren om op slinkse wijze geld te verdienen over de rug van anderen. Soms valt meteen op dat iets niet klopt. Vaker lijkt er niets aan de hand te zijn en blijkt achteraf… Daarom deze keer de kenmerken om nepmail en spooknota’s te herkennen én een decembertip voor de nep-webwinkel.

Nepfacturen

Nepfacturen bevatten vaak een gewijzigd bankrekeningnummer. Veel gebruikte middelen hiervoor zijn typex, stickers of stempels. De factuur is in feite echt. Echter, het bankrekeningnummer klopt niet.

De envelop met de factuur is dan door criminelen uit de brievenbus gevist, waarna ze de envelop open geweekt hebben en opnieuw op de post hebben gedaan.

Zorgwekkende trend van dit jaar is dat postbodes worden overvallen en beroofd van hun brievenbussleutel. Daarmee halen ze voornamelijk afgelegen brievenbussen in de buurt van bedrijventerreinen leeg. Veelal vlak voor het weekend.

Wat ook gebeurt, is dat een brief namens een derde bedrijf wordt verzonden naar afnemers. Hierin wordt genoemd dat het rekeningnummer gewijzigd is van het bedrijf waar u het product of dienst hebt afgenomen.

Neem bij een gewijzigd bankrekeningnummer altijd contact op met het bedrijf waarmee u zaken doet. Zoek zelf de contactgegevens op, gebruik niet de gegevens van de factuur. Vraag na of de wijziging daadwerkelijk van hen afkomstig is. Is dit niet het geval, dan hebt u met een nepfactuur te maken.

Spookfacturen

Facturen voor zaken die nooit uitgevoerd zijn, dat zijn spookfacturen. Internetcriminelen doen dan net alsof ze voor u een opdracht hebben uitgevoerd. Of er wordt gedaan alsof u een factuur krijgt, maar in werkelijkheid doen ze u een aanbieding. Dit wordt vaak genoemd in de kleine lettertjes. Lees dit daarom altijd goed door. Denkt u met een spookfactuur te maken hebben, check dan overzicht van spookfacturen op de Fraude Helpdesk.

Nepmail

Taal- en spellingfouten komen steeds minder voor in nepmails. Gelukkig zijn er nog genoeg andere kenmerken om een nepmail te herkennen, zoals het e-mailadres van de afzender. De naam kan dan wel hetzelfde zijn, maar vaak is de gebruikte domeinnaam (het gedeelte tussen @ en .nl) van het gebruikte e-mailadres anders dan bij eerdere e-mails van hetzelfde bedrijf.

Ook de aanhef kan reden zijn om alarmbellen te laten rinkelen. Algemene termen als ‘Geachte heer/mevrouw’ of ‘Beste klant’ zijn reden voor alertheid. Bedrijven gebruiken immers vaak de achternaam en kennen uw geslacht. In ieder wanneer u klant bij hen bent.

Nepmails zijn ook te herkennen aan het verzoek om persoonlijke gegevens te controleren, bij te werken of aan te vullen. Banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen zullen dit nooit per e-mail vragen. Veelal krijgt u deze vraag wanneer u ingelogd bent in de beveiligde omgeving van hun website.

Laat ‘links’ links liggen

In nepmails wordt vaak gevraagd om op een link te klikken in de e-mail. Criminelen leiden u dan naar een online nepomgeving die zeer sterk lijkt op de echte website van het bedrijf waarmee u zaken doet. Of erger, het zorgt er voor dat criminelen malware op uw computer installeren en uw computerbestanden middels ransomware gijzelen.

Controleer daarom altijd de link. Doe dat door de cursor van de muis over de link te laten zweven. Ergens op uw scherm verschijnt dan een tekstballon met daarin het volledige adres van de link, zodat u kunt bepalen of het om een betrouwbare of dubieuze link gaat. Bij twijfel niet klikken!

Bijlagen van nepmail kunnen ook schadelijke software bevatten. Open daarom nooit een bijlage van een e-mail die u niet vertrouwd. Zeker niet wanneer het zip-bestanden betreft. Deze zijn populair onder internetcriminelen.

Nepmail ontvangen?

Meld de nepmail bij de Fraudehelpdesk en neem contact op met het bedrijf van wie de e-mail afkomstig lijkt te zijn. Dan kunnen zij anderen waarschuwen voor de nepmail. Verwijder de nepmail, ook uit de prullenbak, en controleer voor de zekerheid uw computer met een virusscanner.

Nep-webwinkel

Met Sinterklaas in aantocht en vele uitgestalde kerstversieringen tot slot nog een decembertip, want ook het hart van de internetcrimineel klopt deze maanden vol verwachting. Internetcriminelen proberen u vaak met een nepmail naar nep-webwinkels te leiden. Deze nep-webwinkels hebben een internetadres en een vormgeving die sterk lijkt op de echte websites van bekende ketens.

Ook dit zijn pogingen om persoonlijke gegevens te ontfutselen of malware te installeren. Of ze laten u gewoon betalen om dan vervolgens de bestelde cadeaus niet te leveren. Via de ‘Check de verkoper’ functie van de politie kunt u de betrouwbaarheid van de webwinkel controleren. Verder geeft de politie nog deze informatie over internetoplichting en tips over veilig kopen op internet.

alert online

Wat doe ik als mijn computer gegijzeld wordt met ransomware?

uitkeringsfraudeCriminelen gebruiken ransomware om computers of bestanden op uw computers te blokkeren. Ransomware betekent letterlijk gijzelingssoftware en de digitale afpersers die deze methode gebruiken willen maar één ding van u: geld!

Ransomware wordt vaak verstopt in advertenties. U hoeft daarvoor soms niet eens bewust op een advertentie te klikken. Ook worden bedrijven veelal per e-mail of telefonisch benaderd om een bepaalde website te bezoeken. Veel besmettingen van computers vinden ook plaats doordat werknemers hun privémail bekijken op bedrijfscomputers.

Besmetting is nooit volledig te voorkomen. Soms raken computers besmet via een reguliere website die door criminelen is gehackt.

Computer gegijzeld door ransomware? Niet betalen!

De politie adviseert slachtoffers niet te betalen. Dit heeft vaak geen zin, omdat betaling geen garantie biedt dat de digitale afpersers de blokkade op uw computer opheffen. Daarnaast kunnen ze deze op elk gewenst moment weer terugzetten. Bovendien voelt de crimineel zich gesterkt, omdat het hem lukt u geld af te persen, waardoor hij alleen maar meer slachtoffers zal maken.

Ransomware verwijderen

Er zijn manieren om een aantal varianten van ransomware te verwijderen. Op een aantal websites kan ontsleutelingssoftware gedownload worden. Echter, deze software werkt voor een beperkt aantal varianten. De kans om bestanden te bevrijden is klein, maar niet geschoten is altijd mis natuurlijk.

Het Team High Tech Crime van de politie heeft samen met anti-virusbedrijf Kaspersky de website No Ransom opgezet. Daarnaast zijn er de websites No More Ransom, EmiSoft Decrypter en ID Ransomware.

Ransomware voorkomen

Ransomware voorkomen lukt door besturingssystemen en programma’s regelmatig bij te werken. Verschijnt er een update, installeer deze dan zo snel mogelijk. Met de gratis analysetools van ScanCircle en Kaspersky Software Updater wordt verouderde software herkend en ontdekt u vrij gemakkelijk of er nieuwe updates zijn. Updates dichten lekken in uw software, zodat ransomware hier geen gebruik van kan maken.

Test uw kennis van digitale veiligheid

Doe de cyberskillstest op Alert online!

referentieonderzoek

Referentieonderzoek vergroot betrouwbaarheid personeel

referentieonderzoekGoed personeel is belangrijk. Betrouwbaar personeel belangrijker. Alleen hoe ontdekt u dat de sollicitant geen luchtkastelen verkoopt? Met een referentieonderzoek en pre-employment screening van recherchebureau Gervon ontdekt u het ware verhaal, hoe mooi of hoe lelijk deze ook is.

Met een referentieonderzoek kan worden vastgesteld of het cv van de sollicitant klopt. Belangrijker is de verificatie van die zaken waarvan hij aangeeft dat hij dit kan. Het gaat dus niet alleen om het controleren van of iemand ergens daadwerkelijk gewerkt heeft, maar ook om deze persoon presteerde.

Een referentieonderzoek kan alleen uitgevoerd worden met toestemming van de sollicitant. Op eigen initiatief bedrijven uit de sollicitant zijn cv nabellen mag niet. Alleen de door hem verstrekte referenties kunnen worden nagebeld.

Wanneer medewerkers van recherchebureau Gervon een referentie nabellen zullen zij onder meer ingaan op zaken zoals de werkrelatie, de samenwerking, zijn werkzaamheden en kwaliteiten. Hierbij wordt niet alleen gelet op de inhoud van de antwoorden, maar ook de manier waarop deze worden gegeven. Met deze en andere onderwerpen ontstaat een beeld van uw sollicitant die steeds completer wordt. Daarmee kunt u bepalen of dit voor u de juiste persoon op die positie is.

Referentieonderzoek en pre-employment screening

Een referentieonderzoek is vaak een onderdeel van een pre-employment screening. Bij het laatstgenoemde gaat het om het verifiëren van harde feiten. Bijvoorbeeld vaststellen of zijn cv klopt en zijn behaalde diploma’s echt zijn. Ook kan dit gaan om het controleren van zijn identiteit en kredietwaardigheid. Het laatste wordt vaak toegepast voor financiële functies.

Voor zowel referentieonderzoeken als pre-employment screenings probeert recherchebureau Gervon altijd via meerdere bronnen bepaalde zaken vast te stellen, zodat er van meerdere kanten bevestiging is.

Wilt u advies?

Wilt u weten wanneer het nuttig en nodig is om referentieonderzoeken en pre-employment screenings uit te laten voeren? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

 

onderzoek hoger beroep

Hoger beroep? Haal nieuwe feiten boven water met rechercheren

onderzoek hoger beroepEen rechtszaak verliezen voor de rechter is niet fijn. In Nederland kunnen gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende zaken zijn. Gaat u in hoger beroep, zorg dan voor nieuwe argumenten en bewijzen. Dezelfde feiten nog eens presenteren aan de rechtbank kan immers leiden tot hetzelfde onwenselijke resultaat.

Regelmatig zien we zaken voorbijkomen waarin het opvalt dat een aantal onderdelen ervan tijdens een procedure niet voldoende naar voren zijn gekomen of soms zelfs niet zijn benoemd. Een saillant detail is dat het soms voorkomt dat advocaten en juristen ook nog eens nagenoeg dezelfde teksten gebruiken in hoger beroep. Daarmee wordt dezelfde informatie ook nog eens op dezelfde manier gepresenteerd.

Nieuwe feiten en kennis kunnen de huidige uitkomst van een rechtszaak in hoger beroep veranderen.
Dat vergt onderzoek en neemt tijd, maar een paar frisse ogen met een scherpe speurneus kunnen voor nieuwe inzichten zorgen, zoals onlangs ook het geval was in de zaak van de auto met terugkerende problemen.

Onderzoek gerechtvaardigd

Een hoger beroep is vaak de allerlaatste kans om het onrecht recht te zetten. Om eerlijk behandeld te worden. Dan is het niet meer dan rechtvaardig om alle details – hoe onbenullig ze ook lijken – nog eens extra onder de loep te leggen. Met een gedegen onderzoek weet u tenminste zeker dat alles uit de kast is getrokken om uw belangen op juiste wijze te behartigen.

Uw hoger beroep bespreken?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan. Recherchebureau Gervon geeft onafhankelijk en objectief advies over de mogelijkheden aan zowel cliënten als advocaten en juristen.