bedrijfsrecherche observatie

Observaties bedrijfsrecherche halen frauduleuze werkneemster onderuit

bedrijfsrecherche observatie

Ze beweerde dat ze niets zelfstandig kan doen: autorijden, de hond uitlaten, boodschappen of het huishouden doen. Ze kan zelfs niet zonder begeleiding haar woning verlaten, beweerde ze naar haar werkgever en het UWV toe. Het onderzoek van de ingehuurde bedrijfsrecherche bewees dat dit leugens zijn.

De beschreven observaties in het verslag van het bedrijfsrecherchebureau haalden stuk voor stuk elke bewering van de werkneemster onderuit. Op het ondersteunende foto- en filmmateriaal was duidelijk een vrouw te zien die wel zelfstandig activiteiten kon uitvoeren.

Voor alle zekerheid verifieerde de bedrijfsrecherche bij de werkgever dat de geobserveerde vrouw de betreffende werkneemster was, zodat hierover geen twijfel bestond.

‘Soms goede dagen’

Waar sommige werkgevers bij het zien van de resultaten van de bedrijfsrecherche meteen de telefoon zouden oppakken om de werkneemster op staande voet te ontslaan, pakte deze werkgever het anders aan. De werkneemster werd uitgenodigd voor een gesprek waarin ze de kans kreeg om op de vermoedens en bewijzen van werkgever te reageren.

Tijdens de confrontatie met de bevindingen van het bedrijfsrecherchebureau noemde de werkneemster pas dat ze soms ‘goede dagen’ had waarop zij wel een aantal zaken zelfstandig kon uitvoeren.

Maar hierover zweeg ze tijdens eerdere gesprekken met de werkgever of de ingeschakelde bedrijfsarts. Gesprekken die zeldzaam waren, omdat afspraken met zowel de bedrijfsarts als met de werkgever regelmatig afgezegd. Afspraken waarvoor de werkgever, in het kader van goed werkgeverschap zelfs taxivervoer regelde.

Zorgvuldig

De werkgever ging niet over één nacht ijs met betrekking tot de werkneemster. Hij gaf een officiële waarschuwing nadat de zoveelste afspraak werd afgezegd. Hierin werd de werkneemster op haar verplichting werd gewezen om aan haar re-integratie mee te werken.

De werkgever zocht ook naar passende arbeid en raadpleegde verschillende deskundigen om de werkneemster vooruit te helpen. En zelfs toen bleek dat ze het vertrouwen van de werkgever bewust schond, kreeg de werkneemster een laatste kans om het een en ander te verklaren en uit te leggen. Pas na het zorgvuldig nemen van deze hobbels volgde het ontslag op staande voet, waarop de werkneemster naar de rechter stapte.

Oordeel

Voor de rechter staat vast dat de werkneemster de werkgever doelbewust onjuist heeft voorgelicht over haar gezondheidstoestand. Dat blijkt uit (gebrek aan) verklaringen van de werkneemster en de beschreven observaties van de bedrijfsrecherche en het getoonde foto- en filmmateriaal.

Die leugens zijn dan ook terecht een dringende reden om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te kunnen zeggen. De rechter wijst het verzoek van de werkneemster dan ook af. Ze blijft op staande voet ontslagen, en ze krijgt geen schadevergoeding.

Bedrijfsrecherche inschakelen?

 

identiteitsfraude kopie-id

Identiteitsfraude voorkomen? Dat doet u zo!

identiteitsfraude kopie-idIs uw identiteit goed beschermd? En dan vooral uw online identiteit? Identiteitsfraude voorkomen verdient uw aandacht, want het gebeurt steeds vaker en kan zeer vervelend zijn voor iemand. Daarom raadt Recherchebureau GerVon iedereen aan hun identiteit te beschermen en passende maatregelen te nemen om identiteitsfraude te voorkomen.

Wat is identiteitsfraude?

De politie omschrijft dit als volgt: “Iemand doet zich voor als jou, zonder dat jij het weet.” Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Uw identiteitsgegevens.

Welke vormen van identiteitsfraude zijn er?

Een vorm van identiteitsfraude is het kopen van spullen op naam van iemand anders. De criminelen krijgen de spullen, u krijgt de rekening gepresenteerd.

Pesten, nare berichten mailen of op forums plaatsen met iemand anders zijn naam is een andere vorm van identiteitsfraude. Of het gebruiken van foto’s voor het maken van nepprofielen.

Maar ook het kopiëren van paspoorten, rijbewijzen en handtekeningen of andere persoonlijke gegevens zijn vormen van identiteitsfraude wanneer deze gebruikt worden door iemand anders om daarmee goederen of diensten aan te schaffen uit uw naam.

Wat zijn de gevolgen van identiteitsfraude?

De gevolgen voor iemand zijn afhankelijk van wat er is gebeurd. Het varieert van duizenden euro’s schuld, brieven van incassobureaus en deurwaarders tot het ontvangen van heftige reacties op de berichten die online uit uw naam zijn verstuurd.

Iedereen denkt namelijk dat u de aankoop hebt gedaan of dat bericht hebt geplaatst. Anderen duidelijk maken, hen ervan overtuigen, dat u het niet was, is lastig. Zeker wanneer het op identiteitsfraude aankomt geldt dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen deze maatregelen nemen.

Hoe voorkom ik identiteitsfraude?

Identiteitsfraude voorkomen doet u vooral door voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Bewaar documenten op een veilige plek en deel niet alles met iedereen.

Concreet kunt u de volgende maatregelen nemen tegen fraude met identiteitsbewijzen:

 1. Check of de organisatie een kopie van het identiteitsbewijs mag maken.
 2.  Check of het ook voldoende is om alleen het documentnummer te registreren.
 3. En als een kopie dan toch nodig is, maak dan een veilige kopie met de app Kopie-ID van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Online identiteitsfraude voorkomen doet u door:

 • Geef uw digitale accounts een dubbele beveiliging en voeg een extra laag toe om uw identiteit te verifiëren. Vaak komt dat neer op het invoeren van uw gebruikersnaam, uw wachtwoord, en een tweede code die u bijvoorbeeld per sms ontvangt.
 • Koopt u of verkoopt u iets online? Stuur dan nooit een kopie van uw identiteitsbewijs of andere documenten met uw persoonlijke gegevens erop.
 • Scherm uw social media accounts af. Let op wat u daar aan persoonlijke gegevens deelt, en met wie.
 • Toon geen foto’s paspoorten, rijbewijzen, identiteitsbewijzen of andere documenten waarop persoonsgegevens staan.

Identiteitsfraude voorkomen met persoonlijke gegevens op papier doet u door:

 • Bescherm uw brievenbus tegen posthengelen, zodat criminelen geen post uit uw brievenbus kunnen halen.
 • Versnipper oude documenten met uw persoonlijke gegevens. Gooi dit niet zomaar weg in de papierbak of vuilniszak, maar maak de gegevens onleesbaar. Dit geldt ook voor kassabonnen en pinbonnen waarop uw naam en persoonlijke bankrekeningnummer staan.

Wilt meer lezen over identiteitsfraude voorkomen?

Hebt u hulp nodig bij identiteitsfraude? Recherchebureau GerVon staat voor u klaar.

uitspraak rechter

Rechter: ‘Werkgever kan kosten recherchebureau verhalen op stelende werknemer’

uitspraak rechter kosten recherchebureauWerkgevers die een privédetective of een bedrijfsrechercheur inschakelen om diefstal op de werkvloer te bewijzen, kunnen de kosten van het recherchebureau verhalen op de stelende werknemer. Dat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

De werkgever merkte op een gegeven moment dat er materialen uit het magazijn verdwenen. Het vermoeden bestond dat een werknemer de spullen stal. Om te achterhalen wat er gaande was, schakelde de werkgever een recherchebureau in en werd een verborgen camera opgehangen.

Tijdens dit onderzoek wordt de werknemer geconfronteerd en hij geeft toe materialen uit het magazijn meegenomen te hebben. Een deel geeft hij terug, de rest was al verkocht door de werknemer. Na het horen van de bekentenis ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet en start een aansprakelijkheidsprocedure om de schade op de werknemer te verhalen.

Oordeel

De rechter oordeelt dat de werknemer de schade van de diefstal moet vergoeden, de proceskosten, én de kosten van werkgever die noodzakelijk moesten worden gemaakt om de diefstal door de stelende werknemer te bewijzen. Het inschakelen van het recherchebureau is volgens de rechter noodzakelijk omdat de diefstal anders niet bewezen kon worden.

“Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder b BW komen redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking.”

Uitspraken

Niet alleen de Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de opsporingskosten op de werknemer verhaald mochten worden. Ook andere rechtbanken deden in het verleden vergelijkbare uitspraken.

Zorgvuldig onderzoek

In principe is het aan de werkgever om de bewijzen te leveren. Dat vereist onder meer dat de werkgever een zorgvuldig onderzoek instelt naar de diefstal. Het inschakelen van een recherchebureau kan dan zinvol zijn om op een zorgvuldige manier bewijs te verzamelen.

Wilt u weten hoe recherchebureau GerVon bewijzen verzamelt?

WhatsApp Buurtpreventiegroepen

Bijna 9000 Nederlandse WhatsApp Buurtpreventiegroepen

WhatsApp BuurtpreventiegroepenWhatsApp Buurtpreventie wordt alsmaar populairder in Nederland. Inmiddels zijn er al bijna 9000 WhatsApp Buurtpreventiegroepen met ruim 600.000 Nederlanders die hun buurt veiliger proberen te maken, zo blijkt uit gegevens van stichting WABP.

De gemeente Lelystad spant de kroon met maar liefst 145 WhatsAppgroepen voor Buurtpreventie. Met 125 groepen neemt Woerden een tweede plaats in. Van de provincies heeft Noord-Holland de meeste WhatsAppgroepen. Dat zijn er 1929. Hekkensluiter is de provincie Groningen met slechts 150 WhatsAppgroepen.

Moderne Burgerwacht

De WhatsApp Buurtpreventiegroepen kunnen gezien worden als de moderne versie van de Burgerwacht. Beide groepen bestonden en bestaan uit burgers die hun buurt veiliger willen maken. Al zijn belangrijke verschillen natuurlijk wel dat de moderne burger gewapend is met een smartphone in plaats van een echt wapen.

En optreden om de orde en veiligheid te handhaven is niet meer de bedoeling. Bij WhatsApp Buurtpreventiegroepen staat signaleren en anderen (112 / buren) alarmeren centraal.

Gemeenten omarmen buurtpreventie

Veel gemeenten zijn blij met de WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Op veel gemeentelijke websites is informatie over het organiseren van een WhatsAppgroep te vinden met duidelijke afspraken.

Sommige gemeenten gaan zelfs een stap verder. Zo ondernam de gemeente Weststellingwerf onlangs een test om te zien hoe buurtbewoners reageerden. Agenten in burger zetten een aantal verdachte situaties in scène om te kijken of burgers dit herkenden en 112 belden. De test was bekend bij de beheerders van de WhatsAppgroepen die op het politiebureau aanwezig waren om te kijken hoe er werd gereageerd.

Ook uw buurt veiliger maken?

Via WhatsAppgroepen helpen buurtbewoners elkaar, de ouderwetse ‘sociale controle’ is in een modern jasje weer helemaal terug en creëert een ‘wij-gevoel’. Wilt u ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt? Bekijk dan eerst of er WhatsApp Buurtpreventiegroepen in uw buurt zijn waaraan u kunt deelnemen.

Is dit niet het geval, dan kunt u ervoor kiezen een WhatsApp Buurtpreventiegroep te starten. Stichting WAPB heeft daarvoor een aantal hulpmiddelen beschikbaar.

onderzoeken onderzoek

Onze onderzoeken van 2018

onderzoeken onderzoekEen oude schoolvriend terugvinden, de inhoud van een gestolen kluis lokaliseren, een frauderende werknemer betrappen en diverse branden en inbraken. Het is een greep uit de ruim zestig onderzoeken die de particuliere rechercheurs van recherchebureau GerVon uitvoerden dit jaar.

Zo was er die klant die iets wilde terugbrengen, maar de kassabon was kwijtgeraakt. Het is je vast weleens overkomen. Gelukkig doen de meeste winkels die ene keer niet al te moeilijk en zijn ze klantvriendelijk en servicegericht. Vooral als je er vaker winkelt.

Maar wat doe je als ondernemer wanneer je constateert dat er steeds vaker goederen zonder bon worden geretourneerd? En wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet klopt?

Deze ondernemer besloot zijn situatie aan onze particuliere onderzoekers voor te leggen, waarna onderzoek volgde. De klant die steeds zijn bonnetjes verloor, die bestond niet. Het bleek dat er één medewerker steevast goederen zonder bon terugnam, en de honderden euro’s aan retourgeld in eigen zak stak. De medewerker hoefde vervolgens niet meer terug te keren.

Heterdaadje

Hoe bijzonder is het om als ondernemer spullen uit eigen assortiment te koop zien staan op internet? In de regel niet heel bijzonder, maar wanneer ze nog amper zijn verkocht en niemand anders ze eigenlijk kan hebben, dan is er wat aan de hand.

Onderzoek wees uit dat er dieven actief waren. Recherchebureau GerVon nam daarop passende maatregelen en coördineerde met de politie om hen op heterdaad te kunnen betrappen en onmiddellijk aan te kunnen houden. Deze succesvolle samenwerking zorgde ervoor dat de dieven straks worden voorgesteld aan een rechter.

Werknemers

Waarom gedraagt die medewerker zoals hij zich gedraagt? Het was een vraag die we dit jaar voorgelegd kregen door een werkgever. Die kon er zelf niet de vinger op leggen, maar vond de huidige situatie onwenselijk. Recherchebureau GerVon lukte het wel om de redenen te achterhalen. Onze bevindingen gaven de werkgever voldoende informatie om de situatie te kunnen verbeteren.

Voorkomen premiestijging

Recherchebureau GerVon heeft ook dit jaar meerdere malen mogen bijdragen aan het beperken of voorkomen van het stijgen van de premie voor diverse verzekeringen.

Zo onderzochten we voor verzekeraars een groot aantal branden, waarvan het merendeel in bedrijfspanden. Tijdens deze onderzoeken werd onder meer gekeken naar de oorzaak en het verloop van de brand, en of het bedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen had genomen die afgesproken waren in de clausules van de verzekeringspolissen.

Ook waren er veel onderzoeken naar werknemers die de werkgever aansprakelijk stelden voor een bedrijfsongeval. En we hadden verkeersongevallen. Bij een aantal aanrijdingen werden de nodige vraagtekens geplaatst. Een daarvan bleek in scene te zijn gezet.

Waarheidsvinding

Hoe minder een verzekeraar hoeft uit te keren, hoe minder de premie hoeft te stijgen. Echter het voorkomen dat er uitgekeerd moet worden of fraude vaststellen is niet een opdracht waar we mee aan de slag gaan. Onze rechercheurs gaan aan de slag met de vraag ‘Wat is er werkelijk gebeurd?’. Dat is de vraag waarop onze bevindingen pogen een antwoord te geven.

En dan blijkt in een aantal gevallen het verhaal te kloppen en te voldoen aan de voorwaarden van de verzekering om uit te keren. En tijdens andere onderzoeken stelden we vast dat er sprake is van fraude, waardoor de verzekeraar – terecht – niet hoeft uit te keren. Dan hebben we het overigens niet over mensen die net niet aan regeltje X uit clausule Y voldoen, maar over personen die willens en wetens proberen de verzekering op te lichten.


2019

We kijken uit naar de zaken waar we volgend jaar ons objectieve en onafhankelijk licht over mogen laten schijnen. Voor nu wensen de particuliere onderzoekers van recherchebureau GerVon u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

 

privédetective

Uitspraak: ontslag voor werknemer door bewijs recherchebureau

privédetectiveGeen ontslag op staande voet, maar wel ontslag voor een werknemer die arbeidsongeschikt claimde te zijn, dankzij de hulp van een ingeschakeld recherchebureau. Een zaak met diverse signalen voor de werkgever en een opvallende uitspraak van de rechter over ‘Ontslag op staande voet’.

Een verkeersongeval gaf deze werknemer zulke rug- en nekklachten dat hij zijn fysieke als monteur bij een scooterbedrijf tijdelijk niet kon uitvoeren. Hij beweerde nauwelijks te kunnen bewegen en door de pijn lag hij hele dagen thuis in bed.

Thuis werd hij echter niet aangetroffen door de werkgever die behalve de bedrijfsleutels kwam ophalen ook wilde weten hoe het met hem ging. Ook de verzuimrapporteur trof hem twee weken later niet thuis aan. De werknemer had diverse verklaringen, maar opvallend was dat hij schrok van het huisbezoek.

Eveneens bijzonder was dat in plaats van op uitnodigingen van de bedrijfsarts in te gaan de werknemer zelf een letselschadebureau inschakelde om zijn fysieke en psychische klachten te bevestigen. Het is op zijn minst interessant ontwijkgedrag te noemen.

Meer signalen

Ondertussen vernam de werkgever van meerdere personen dat de werknemer aan het werk was in zijn eigen bedrijf, en toch wel auto reed. Maar dat werd ontkent of afgezwakt door de werknemer, toen het na wekenlang getouwtrek uiteindelijk tot een gesprek kwam tussen werkgever en werknemer.

Een gesprek waarvan de werkgever zorgvuldig een verslag had laten maken, Een gesprek waaruit bleek dat de werknemer niet wil meewerken aan een plan voor zijn herstel. Zelfs niet toen de werkgever alle soorten en vormen van ondersteuning aanbood, zoals ander werk dat geen fysieke inspanning vergde.

Geen bewijs voor ontslag

Voor de werkgever zit er geen schot in de zaak. Er zijn tegenstrijdige signalen maar geen (harde) bewijzen. Om de vinger op de zere plek te kunnen leggen, schakelt de werkgever uiteindelijk een recherchebureau in. Immers, betrokkenheid tonen en andere pogingen om de werknemer aan het werk te krijgen, bleken nutteloos te zijn.

Het recherchebureau besluit het bedrijf van de werknemer een aantal dagen te observeren. Vanaf de openbare weg, en zonder dat er sprake is van inbreuk op de privacy van de werknemer, worden filmopnames gemaakt.

Te snel gehandeld

Het telefoontje van het recherchebureau is duidelijk. De werknemer is gewoon aan het werk en arbeidsgeschikt. De werkgever ontslaat werknemer dan ook meteen op staande voet, omdat hij onder meer sleutelt aan auto’s.

Helaas voor de werkgever gaat hij volgens de rechter hier te kort door de bocht, want uit het gemaakte beeldmateriaal blijkt alleen dat de werknemer af en aan met auto’s rijdt en geen last van fysieke beperkingen of pijn lijkt te hebben. Het daadwerkelijke sleutelen aan auto’s is niet vastgelegd.

Volgens de rechter hoeft ontslag op staande voet niet à la minuut plaats te vinden. De werkgever had best tijd kunnen nemen om het rapport van het recherchebureau af te wachten en zelf het beeldmateriaal kunnen bekijken, zo schrijft de rechter in de uitspraak in artikel 5.8.

De redenen voor ontslag op staande voet, het sleutelen en repareren, zijn niet gebleken en daarom wordt het besluit tot ontslag op staande voet vernietigd.

Rapport recherchebureau

Op basis van het onpartijdige rapport van het recherchebureau stelt de rechter ook vast dat de beweringen van de werknemer absolute nonsens zijn. Uit het rapport en de gemaakte camerabeelden blijkt dat de werknemer normaal kan bewegen en auto rijdt zonder pijn.

Hierdoor oordeelt de rechter dat de werknemer de werkgever en de ingeschakelde bedrijfsarts onjuist heeft geïnformeerd. En dat hij zijn verplichting om mee te werken aan zijn herstel heeft geschonden. Hij honoreert dan ook het tegenverzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

En wel zonder enige vorm van vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Wel moet de werkgever het loon doorbetalen tot de datum van ontslag.


Hebt u ook onduidelijk verzuim van uw werknemer?

De medewerkers van Recherchebureau GerVon weten wanneer het voor werkgevers gepast, proportioneel en gerechtvaardigd is om objectief onderzoek uit te laten voeren. Wij verzamelen de informatie op zo’n manier dat de rechter dit bewijs in een rechtszaak accepteert.

internetcriminaliteit internetveiligheid

Week van de Veiligheid: hoe bescherm ik mezelf tegen internetcriminaliteit?

internetcriminaliteit internetveiligheidIs uw computer goed beveiligd? Digitale inbraak in computersystemen van bedrijven komt steeds vaker voor met soms desastreuze gevolgen voor zowel ondernemers als hun klanten. Daarom draait dit jaar de Week van de Veiligheid om het tegengaan van internetcriminaliteit met evenementen in heel Nederland van 8 t/m 14 oktober 2018.

Internetveiligheid wordt steeds belangrijker, want een steeds groter deel van ons zakelijk handelen gebeurt digitaal. Internetcriminaliteit wordt ook nog steeds onderschat, gezien het aantal ondernemers dat slachtoffer worden van internetcriminaliteit.

Het doel van veel cybercriminelen is toegang tot uw computersysteem en uw gegevens te krijgen. Niet zozeer om de data te stelen (bedrijfsspionage), maar vooral om de eigenaar buiten te sluiten, zodat deze kan worden afgeperst voor losgeld.

Om uw gegevens en computer te gijzelen gaan internetcriminelen steeds verder. Al geruime tijd proberen ze via nep-mails met links kwaadaardige software te verspreiden. Ook worden ondernemers gebeld door mensen die zich voordoen als medewerker van een IT-bedrijf om toegang tot uw computer te krijgen. De zorgelijke ontwikkeling hierin is dat deze e-mails en telefoontjes van steeds betere kwaliteit worden en daarmee moeilijker te herkennen zijn.

Training Cybercrime

Ondernemers die het risico willen verkleinen om slachtoffer te worden van internetcriminaliteit kunnen gratis de Training Cybercrime volgen. Tijdens deze training praat een expert de ondernemers bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van internetcriminaliteit. Ook worden praktische maatregelen besproken die iedere ondernemer vrijwel meteen kan toepassen.

Cyber Risico Scan internetcriminaliteit

Daarom kunnen ondernemers ook gratis de Cyber Risico Scan laten uitvoeren. Deze gratis scan geeft direct inzicht in het beveiligingsniveau van de bedrijfswebsite en het bedrijfsnetwerk waarmee eventuele kwetsbaarheden aangepakt kunnen worden.

Tips internetveiligheid

Wat iedere ondernemer altijd en meteen kan uitvoeren zijn de volgende tips:

 1. Regelmatig een back-up maken en deze op een externe locatie bewaren.
 2.  Updates bijwerken zodra deze uitkomen en de computer opschonen.
 3. Gebruik onderweg geen openbare wifi-netwerken zonder een beveiligde VPN-verbinding. En gebruik het liefst alleen uw eigen 4G-verbinding.
 4. Train uzelf en uw medewerkers in het herkennen van nepmails.

Activiteiten Week van de Veiligheid

Naast internetcriminaliteit worden er ook activiteiten rondom andere vormen van criminaliteit gehouden, zoals babbeltrucs, overvallen en fietsendiefstal en winkeldiefstal. Wilt u weten welke activiteiten bij u in de buurt worden gehouden? Bekijk dan deweekvandeveiligheid.nl.

Wilt u een persoonlijk advies of analyse van uw situatie?

laat je niet overvallen

Pop-up store veiligheid en bijeenkomst tegen agressie in Woerden

laat je niet overvallenPreventie voorkomt misdaad. Daarom staat Woerden van 4 t/m 7 september in het teken van Veiligheid met een pop-up store waar inwoners gratis veiligheidsscans kunnen laten doen. En voor ondernemers zijn er workshops over agressie en winkeldiefstal.

Wie zich bewust is van gevaren, gaat er zorgvuldiger mee om door de nodige maatregelen te nemen. En dat maakt het criminelen moeilijker hun misdaad uit te voeren. Daarom hebben de gemeente Woerden, de ondernemersvereniging, politie, brandweer, een vastgoedeigenaar en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de handen ineengeslagen en de pop-up store gecreëerd.

Veiligheidscan & demonstraties

Bezoekers van de pop-up store kunnen zich aanmelden voor een gratis Veilig Wonen Scan. Met de scan wordt duidelijk wat mensen zelf kunnen doen om de kans op woninginbraak te verkleinen. Ook kunnen ze vragen stellen aan de politie en brandweer die tevens een aantal moderne blusmiddelen zal demonstreren. Via een virtual reality-bril kunnen bezoekers levensecht ervaren hoe je uit een brandende woning komt.

Harm Alarm is aanwezig om met de kinderen op de foto te gaan. Hij is bekend van de reclame ‘Lichtje aan, ramen dicht, deur op slot’ met het stemmetje “Ik blijf het zeggen hoor. Maak het inbrekers niet te makkelijk!”

De pop-up store Veiligheid is te bezoeken van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 september in het stadshart van Woerden. U vindt de pop-up store in Electro World de Groot aan de Molenstraat 2.

Ondernemersbijeenkomst tegen agressie

Dinsdag 4 september is er om 18.45 uur een bijeenkomst over wat ondernemers kunnen doen tegen agressie in de winkel. Tijdens de roadshow ‘laat je niet overvallen’ in het RIE theater horen winkeliers en hun medewerkers wat ze kunnen doen om winkeldiefstal te voorkomen en hoe ze moeten reageren op agressie.

De gemeente Woerden biedt samen met politie en het CCV twee gratis workshops aan over het afrekenen met agressie in de winkel en winkeldiefstal, en een workshop over het voorkomen van overvallen. Meer informatie en aanmelden via www.laatjenietovervallen.nl.

europol crime league

Spaar ze allemaal! Het meest gezochte elftal van Europa!

europol crime leagueEuropol heeft zijn eigen voetbalplaatjesalbum uitgebracht van de zware jongens divisie. Deelnemers kunnen de plaatjes verzamelen van de meest gezochte criminelen in Europa. Europol heeft 25 ‘spelers’ geselecteerd voor de ‘Most Wanted Cup’.

Het is tijd dat het eindsignaal klinkt, schrijft Europol. Daarom lanceert de Europese politieorganisatie dit WK-spel wat ervoor moet zorgen dat de voortvluchtige criminelen worden herkend door het publiek en ze sneller door de politie kunnen worden opgepakt.

Wie Europol volgt via haar Facebookpagina krijgt de codes om alle voetbalplaatjes te verzamelen. In het team spelen twee door Nederland gezochte criminelen mee. Het gaat om Said Razzouki en Ridouan Taghi die betrokken zouden zijn bij verschillende moorden in het Amsterdamse en Utrechtse criminele circuit.

Een woordvoerder zegt dat dit WK-spel een ludieke actie is om de herkenbaarheid van de criminelen bij het publiek te vergroten, maar ze benadrukt dat dit absoluut geen spelletje is, want de spelers in dit team zijn zeer zware criminelen die betrokken zijn zware misdaden, zoals moord, gewapende overval en drugssmokkel.

Geen zin of tijd om alle codes te verzamelen? Kijk dan op Europe’s most wanted fugitive waar u tevens die spelers ziet die op de reservebank voor het elftal zitten.

uitspraak rechter

De zaak van: de liefdespartner die een voorschot nam op wat haar niet toekwam

ex-partner opsporenGeld maakt niet gelukkig. En toch geeft een graai uit de gezamenlijke bankrekening vele ex-partners genoegdoening, zodra de liefde over is. Zij plukte hem (on)terecht kaal, en vertrok vervolgens met de noorderzon. Waar ze niet op gerekend had, was de opsporing door Recherchebureau GerVon.

De zaak draaide om een flink vermogen op de bankrekening én een relatie die spaak liep en in een scheiding eindigde. Woede, verdriet, verbijstering, verachting, pijn, en verschillende versies van de werkelijkheid. Het passeerde allemaal de revue.

 • Zij vond dat ze recht had op… samengevat… heel veel.
 • Hij vond van niet.
 • Zij nam een voorschot op de scheiding en boekte snel een aanzienlijk bedrag van het spaargeld over naar haar eigen bankrekening, dat slechts een tussenhalte was voor een andere bankrekening.
 • Hij kon na de uitspraak van de rechter ruim € 60.000 proberen terug te vorderen.

Proberen…, want zij weigerde terug te betalen. En op het laatst bekende adres was ze niet meer te bekennen.

Digitaal rechercheren

Niet wetende waar het zou eindigen kwam de vraag op mijn bureau terecht. Hij kon haar niet vinden, had genoeg van het gedoe, wilde zijn geld én de affaire afsluiten.

De informatie over haar achtergrond bevatte genoeg aanknopingspunten om een online onderzoek te starten. Al snel werden de eerste digitale broodkruimels gevonden die erop duiden dat zij naar het buitenland was gevlucht. Door dieper in het internet te duiken wees het onderzoek in de richting van een van de Alpenlanden.

Bergen beklimmen

Daar verbleef de ex-partner ergens. Wat wij nodig hadden, was een actueel en concreet adres. Dan kon hij de vordering laten uitvoeren. Daar naartoe afreizen om haar aanwezigheid te bevestigen zat er helaas niet in.

In plaats daarvan sprak ik enkele lokale contacten uit mijn Europese netwerk aan die mij op het bestaan wezen van bepaalde registers. Daardoor kon ik vanachter mijn bureau de gedigitaliseerde papieren bergen van dit Alpenland beklimmen.

Searches in een van deze databases leverde de bevestiging op die we nodig hadden: een woning op naam van deze ex-partner. Er was een concreet adres, waardoor hij de volgende stap kan zetten om dit af te sluiten.

En zij? Zij kan een verrassing verwachten.

Wilt u ook graag iemand terugzien?

Of iets…