iemand laten schaduwen

Wanneer mag je iemand laten schaduwen?

iemand laten schaduwenIemand laten schaduwen, oftewel het laten volgen van een persoon zonder dat hij of zij het merkt, is een relatief zwaar middel om in te zetten. Het is ook een zeer effectieve manier om de waarheid boven tafel te krijgen. Regelmatig levert het schaduwen van personen dan ook interessante onthullingen op.

Zo ontdekte recherchebureau GerVon in het verleden door iemand te schaduwen dat een tandarts nog steeds actief was en zijn afspraken met zijn opvolger niet nakwam.

‘Toch mag je niet zomaar iemand laten schaduwen’, vertelt rechercheur Gerard Hoogland. ‘Er moet een gerechtvaardigd belang zijn om dit te doen. Bovendien mag alleen geschaduwd worden als er geen andere manieren zijn om achter de waarheid te komen.’

Wanneer kun je iemand laten schaduwen?

‘In dit specifieke geval leverde digitaal rechercheren sterke aanwijzingen op dat er iets gaande was, maar geen onomstotelijk bewijs. Dat was alleen te achterhalen door te observeren. En dan mag de persoon geschaduwd worden.’

Vergelijkbare situaties, waarbij de waarheid alleen op locatie achterhaald kan worden door iemand te schaduwen, zijn onder andere:

  • zieke werknemers die mogelijk toch niet zo ziek zijn als dat ze zelf beweren;
  • partners die mogelijk vreemdgaan;
  •  ex-partners mogelijk een relatie hebben in plaats van recht op alimentatie.

Belangrijk in deze zaken is het ontdekken van een patroon gedurende een periode. Een zieke werknemer die tijdens zijn ziekte buiten de deur afspreekt, kan nog steeds best ziek zijn. Een alleenstaande zal zelf zijn boodschappen moeten doen en afspraken met de behandelend arts vinden ook veelal buiten de deur plaats. Sterker nog, de hele tijd op de bank of in bed liggen is ook ongezond.

Hoogland: ‘Een ander verhaal wordt het wanneer de zieke werknemer allerlei gezellige activiteiten onderneemt. Of als hij zegt bepaalde fysieke werkzaamheden niet uit te kunnen voeren en ondertussen regelmatig een kennis bij het verhuizen of klussen helpt. Dat strookt natuurlijk niet met elkaar.’

Wat is dan het voordeel van iemand schaduwen?

‘Los van dat het de enige manier is om zulke misstanden te achterhalen, zijn de eigen constateringen en bevindingen het grote voordeel. Het is aangetoond uit eerste hand en dan hoeven er geen getuigen bij betrokken te worden. Zeker wanneer er ook nog eens filmopnames worden gemaakt. In de rechtszaal sta je dan veel sterker’, weet Hoogland uit ervaring.

Mag je overal iemand laten schaduwen?

‘Nee, dat mag alleen op of vanaf openbaar terrein. Privacy en privéterrein is een groot goed in Nederland en dat dient gerespecteerd te worden. Het betreden van privéterrein is dus een vorm van inbraak en niet legaal. Maar constateer je bepaalde feiten vanaf de openbare weg en kun je op die afstand dat fotograferen of filmen, dan is het wel weer toegestaan.’

Waarom wil je een recherchebureau iemand laten schaduwen?

Hoogland: ‘Het ligt eraan waarom je iemand wilt schaduwen. Wil je bewijs verzamelen voor een eventuele rechtszaak, dan is het altijd verstandig om dit uit te besteden. Het bewijs is dan krachtiger, omdat het door een onafhankelijke derde partij is verzameld. Deze derde partij, het recherchebureau, heeft geen belangen om de feiten te verdraaien en zal de constateringen altijd presenteren zoals ze zijn. Ze kennen de juridische regels, waardoor ze weten wat er moet gebeuren om een rechter het verzamelde bewijs te laten accepteren.’

‘Bovendien, iemand schaduwen is niet zonder risico. Het kan gevaarlijk worden, want reken maar dat diegene die geobserveerd wordt niet blij is als hij of zij daar achter komt. En dan moet je wel weten hoe te handelen.’

‘Daarom stuur ik alleen mensen op pad die een gedegen training achter de rug hebben. Dat zijn particuliere onderzoekers die de gevaren goed kunnen inschatten en goede plekken voor observatie weten te spotten. Dan is de kans dat ze ontdekt worden een stuk kleiner en de kans op het verzamelen van de benodigde informatie een stuk groter.’

‘En dat maakt het moment dat de geschaduwde persoon keihard geconfronteerd wordt met de feiten natuurlijk een stuk interessanter.’

analyse proces-verbaal

De (ontbrekende) feiten op een rij gezet

analyse proces-verbaalVeroordeeld worden door de (straf)rechter is niet fijn. Vooral niet als de veroordeling gebaseerd is op onjuistheden, onvolledigheden of aannames. Bent u slachtoffer van een justitiële dwaling en wilt u hoger beroep aantekenen? Recherchebureau GerVon zet de (ontbrekende) feiten uit het proces-verbaal op een rij. En dát feit kan het verschil zijn tussen veroordeling of vrijspraak.

Het proces-verbaal van de politie is een belangrijke bron voor de rechter om al of niet tot een veroordeling te komen. Tenslotte mogen we van de politie onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek verwachten. Helaas is dat laatste niet altijd het geval, want de politie is onderbezet en overbelast.

Het gevolg daarvan is dat de politie prioriteiten stelt. Er worden keuzes gemaakt in welke zaken worden onderzocht en hoe uitgebreid dit gebeurt. Vaak gaat dit goed, steeds vaker leidt het tot onzorgvuldigheden en aannames in het onderzoek. Dat kan betekenen dat de rechter veroordeelt en straft op basis van het proces-verbaal en iemand op onjuiste gronden veroordeeld wordt. Zeker daar waar getuigenverklaringen niet gecontroleerd worden.

Uit de praktijk

Een getuige van een burenruzie meldde zich daags na het incident. Hij vertelde wat hij zelf had gezien en had een verhaal dat logisch klonk. De politie schreef het op in het proces-verbaal en… deed verder niks. Het verhaal werd voor waar aangenomen in plaats van de feiten te controleren. En de rechter nam dat over.

Wat blijkt?
Toen onze medewerker op de plaats delict dezelfde plek innam, bleek dat de getuige bepaalde dingen helemaal niet heeft kunnen zien. Deze dingen gebeurden namelijk om de hoek van het huis. Dat was dus buiten zijn zichtveld, tenzij deze getuige Superman is en met X-ray ogen dwars door gebouwen heen kan kijken natuurlijk. Maar ook dat bleek niet uit het proces-verbaal.’

Deze getuigenverklaring had een belangrijke rol in de veroordeling van de aangeklaagde…

Analyse proces-verbaal

Wie hoger beroep aantekent heeft nieuwe feiten nodig. Dezelfde feiten opnieuw presenteren aan de rechtbank leidt tot hetzelfde resultaat. U wilt een ander resultaat.

Daarom onderzoeken de oud-politiemedewerkers van Recherchebureau GerVon geregeld hoe en wat de politie in een zaak heeft onderzocht. Heeft de politie degelijk werk verricht of steken laten vallen? Een objectieve analyse van het proces-verbaal van de politie geeft hierover duidelijkheid.

Uit de praktijk

“In een andere zaak werd iemand tot bloedens toe mishandeld. Eveneens een burenruzie. Tot mijn verbazing had de politie het voorwerp waarmee was geslagen niet in beslag genomen, laat staan onderzocht. En er stond niets over beschreven in het proces-verbaal. Er was geen foto van genomen.

Daardoor rijst de vraag hoe de verwondingen zijn ontstaan? Komt dit door het slaan? Of is hij gevallen en grijpt hij het aan om via een aangifte wraak te nemen op zijn buurman met wie hij een vertroebelde relatie heeft? Feit is dat we het niet weten, en niet meer kunnen achterhalen, omdat het voorwerp er niet meer is.Was het voorwerp wel onderzocht, dan was waarschijnlijk bloed aangetroffen op het voorwerp. Belangrijker, dan had forensisch onderzoek kunnen uitwijzen of het betreffende voorwerp dergelijke verwondingen kan veroorzaken.

ASS – U – ME

De politie nam zonder de feiten te checken iets voor waar aan. Een aanname. In het Engels: to assume. To assume is to make an ASS out of U and ME. Mensen behoren veroordeeld te worden de juiste gronden. Op feiten die wettelijk en overtuigend bewijs leveren. Niet op aannames.

Het hoger beroep is uw allerlaatste kans om onrecht recht te zetten. Leg daarom alle details van uw zaak onder onze loep, zodat wij dit nauwkeurig en zorgvuldig kunnen bekijken. Dan zet Recherchebureau GerVon de (ontbrekende) feiten voor u op een rij. Feiten die uw advocaat mogelijk als munitie kan gebruiken om de veroordeling kapot te schieten.

Wilt u meer weten over de onderzoeken van ons recherchebureau?

nepmail spookfacturen

Coronascam: thuiswerkers ontvangen nepmails

nepmail nepmailsCybercriminelen versturen weer volop nepmails. Met de Coronascam proberen ze de inloggegevens van medewerkers te bemachtigen die nu thuis moeten werken. Cybercriminelen gaan er namelijk vanuit dat de werkcomputer thuis minder goed beveiligd is dan die op de zaak. Wees daarom alert en let thuis ook op uw digitale gezondheid.

Een aantal van de nepmails worden zogenaamd namens directies of het management verstuurd. De inhoud komt vanwege de maatschappelijke situatie logisch over.

In algemene zin luidt dit zoiets als: “Ons bedrijf sluit vanwege het Coronavirus tijdelijk bij enkele vestigingen zijn deuren. We vragen jullie daarom vanuit huis te werken.” De mails sluiten af met de welbekende gezondheidsadviezen, omdat de leiding natuurlijk het beste voor heeft met zijn medewerkers.

Tussen de regels door proberen ze de medewerker te verleiden om in te loggen op “een speciaal opgericht intranet”. Maar de link in de e-mail leidt naar een nagemaakte website die vaak op het eerste gezicht qua huisstijl niet van echt te onderscheiden is.

Redenen die cybercriminelen geven zijn bijvoorbeeld:

  • “Daar kun je gemakkelijk contact met elkaar houden, documenten delen en overleggen organiseren.”
  • “We sluiten de komende tijd een aantal vestigingen van het bedrijf. Bekijk de details op het intranet.”
  • “We hebben door ziekte het rooster moeten bijstellen. Bekijk jouw nieuwe werktijden online.”

Coronascam herkennen

‘Het belangrijkste wat je vooraf kunt doen tegen deze Coronascam is regelmatig duidelijke afspraken met elkaar maken. Bespreek met elkaar op kantoor, telefonisch, of via een teleconference call wat de nieuwe werkwijze wordt. Bespreek hoe jullie iets gaan aanpakken en hoe jullie dit gaan communiceren‘, vertelt Gerard Hoogland.

‘Doe dit hoe dan ook in een vorm van persoonlijk contact. Dus niet via de e-mail, want het zijn juist deze e-mails die uit het niets komen en waar cybercriminelen van profiteren. Krijg je toch een e-mail en is het niet vooraf afgesproken? Verifieer dan eerst telefonisch of de e-mail inderdaad echt is.’

‘Duidelijk besproken afspraken maken het makkelijker om Coronascam te herkennen. Deze vallen dan op, doordat ze afwijken van de gemaakte afspraken.’

Digitaal handen wassen

Verder raadt Hoogland aan dat alle medewerkers onmiddellijk de beveiliging van hun thuiswerkcomputer nalopen. ‘Is het een apparaat van de zaak, overleg dan eerst altijd met de IT-afdeling en volg hun instructies op. Betreft het jouw eigen computer, werk dan alle software op de computer bij. Dus niet alleen Windows updaten, maar ook de drivers van besturingsprogramma’s.’

‘Vergeet ook niet om de  software van programma’s die op de computer staan bij te werken. Bijvoorbeeld: Adobe of Word en Excel. Het helpt om een programma te downloaden die regelmatig controleert of er updates beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld IObit Software Updater en Driver Booster.’

‘Verwijder ook overbodige bestanden van uw computer. Bijvoorbeeld met een programma als CCleaner of Advanced System Care. En zorg tot slot voor een goede virusscanner of download de laatste update.’

Op de website gratissoftwaresite.nl staan handige programma’s tegen nepmails en andere malware waarmee medewerkers veilig en praktisch thuis kunnen werken. Ook de Consumentenbond biedt handige en praktische informatie hierover.

coldcasekalender 2020

Coldcasekalender 2020 ook naar tbs-instellingen

coldcasekalender 2020De politie heeft de coldcasekalender 2020 met 52 onopgeloste zaken uitgebracht. Nieuw is dat de coldcasekalender voortaan ook in tbs-instellingen wordt verspreid. Voor de regio Utrecht staan onder andere de cold cases over het babylijkje  dat tussen het vuilnis gevonden werd en de woningoverval met dodelijke afloop in Hilversum op de kalender.

In 2019 kwamen er maar liefst 202 tips binnen, waarvan er 31 bruikbaar waren. Dat leidde tot het heropen van 2 cold cases. Daarnaast kreeg in een cold case uit 1991 een onbekende dode man een gezicht door het gebruik van nieuwe technieken. De politie hoopt hiermee te achterhalen wie deze man is.

Dat laatste is de politie vorig jaar wel gelukt in twee andere cold cases uit 1953 en 1994. In beide zaken kreeg de onbekende dode een naam. Daarnaast heeft de politie afgelopen jaar in vijf cold cases een verdachte kunnen aanhouden, waaronder in de zaak over de WK-moord in Nieuwegein. Een van hen werd opgepakt in Brazilië.

Verder deed de rechtbank in vier andere cold cases uitspraak, wat leidde tot drie veroordelingen en één vrijspraak. Een persoon die werd verdacht van drie moorden, is veroordeeld voor een van deze drie moorden.

De coldcasekalender blijkt een effectief middel om nieuwe informatie over cold cases te vergaren, zodat ze de zaak alsnog op kunnen lossen en nabestaanden duidelijkheid kunnen geven over wat er met hun geliefde is gebeurd.

Coldcasekalender 2020

De papieren editie van de coldcasekalender 2020 verschijnt daarom in een grotere oplage dan voorgaande jaren. 44.000 exemplaren zijn er gedrukt voor de ‘gasten’ van 29 penitentiaire inrichtingen en 12 tbs-instellingen. Ook gaat de kalender nu voor de derde keer naar reclasseringambtenaren om deze voor te leggen aan hun cliënten. Anderen die interesse hebben kunnen de kalender online bekijken op coldcasekalender.nl.

Wat is een cold case?

Cold cases zijn onopgeloste levensdelicten, zoals moord of doodslag. Of het moet een zeer ernstig delict zijn waarop minimaal 12 jaar gevangenisstraf staat. Bijvoorbeeld zedenzaken (verkrachting), overvallen, vermissingen en onbekende doden. Nederland heeft momenteel 1774 cold cases. De afgelopen twintig jaar zijn in Nederland 60 cold cases opgelost, mede dankzij de coldcasekalender.

Het kenmerk van een cold case is dat zo’n zaak op ieder moment weer kan worden opgepakt als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Of doordat nieuwe ontwikkelingen in (forensische) opsporingstechnieken nieuwe onderzoeksmogelijkheden bieden.

recherchebureau Gervon

Dit onderzochten onze privédetectives in 2019

recherchebureau GervonEen gestolen auto die achtergehouden werd na een onderhoudsbeurt. Een “zieke” werknemer. Nagaan of een Nederlander elders in Europa onroerend goed heeft. Mishandelingen, vreemdgangers en werknemers die bij klanten stelen. Het is weer een bonte lijst aan onderzoeken die we dit jaar mochten uitvoeren.

Ook voerden onze mensen diverse adviesgesprekken. Zo was er een persoon die zwaar mishandeld was en zich niet serieus genomen voelde door de politie. Of de winkelier met personeel die op geraffineerde manier werd afgeleid, waarna criminelen op de een of andere manier toch de kassa open kreeg om geld weg te nemen.

Observaties

De particuliere onderzoekers maakten ook dit jaar goed gebruik van de thermoskan met hete koffie, het maatje tijdens urenlange observaties. Zo werd onderzocht of iemand zijn partner ontrouw was en vreemd ging.

Verder hielden we een zieke werknemer in de gaten. De werkgever wilde afscheid van hem nemen tijdens zijn proeftijd, maar vergat dit schriftelijk te bevestigen. De werknemer meldde zich na de mondelinge mededeling snel ziek en al snel volgden signalen dat hij voor zichzelf was begonnen. Observaties bevestigden dit, waarna de werkgever alsnog snel afscheid kon nemen.

Ook mochten we bewoners van een pand observeren in opdracht van de gebouweigenaar die hard bewijs nodig had voor een rechtszaak. Het vermoeden bestond dat er verdovende middelen werden verkocht.

Confrontatie

Werknemers van een andere werkgever werden beticht van diefstal bij klanten. Beveiligingscamera’s hadden goede registraties gemaakt, doch wilde de werkgever eerst het verhaal van de werknemers weten voordat hij verdere stappen ondernam. Wij mochten deze gesprekken voeren. Beide werknemers ontkenden diefstal, ondanks dat de camerabeelden iets anders duidelijk maakten. Inmiddels heeft één werknemer eieren voor zijn geld gekozen en ontslag genomen.

Mishandeling

Waar twee vechten, hebben twee schuld. En toch werd er maar eentje door de rechter veroordeeld. Waarschijnlijk ook nog eens de verkeerde persoon. In maar liefst twee zaken hadden de particuliere onderzoekers van recherchebureau GerVon te maken met behoorlijke mishandelingen en slecht onderzoek van de politie wat de basis legde voor een rechterlijke dwaling. Daarom hebben wij de ontbrekende feiten op een rij gezet.

Verzekeringswerk

We mochten dit jaar voor verschillende verzekeraars ook een aantal onderzoeken verrichten om de stijging van de premie te beperken. En in een aantal gevallen hebben we kunnen vaststellen dat de claims van verzekerden onterecht waren, waardoor verzekeraars niet hoefden uit te keren.

Zo waren er vijftien claims van werknemers die hun werkgever aansprakelijk stelden voor een arbeidsongeval, vijf woningbranden, negen bedrijfsbranden, een stormschade, twee waterschades en twee woninginbraken waarvan een vermoedelijk in scène is gezet.

Rondom auto’s was ook weer het nodige te doen, zoals twee voertuigdiefstallen en een autobrand. Daarnaast waren er een aantal verkeersongevallen, waarvan bij drie de aanrijding in scène gezet was en twee andere aanrijdingen op zijn minst een paar vraagtekens opleveren.

Wat kost een onderzoek van een recherchebureau?

Het is een veel gestelde vraag, maar een eenduidig antwoord valt niet te geven. Elke zaak is anders. Bij de ene zaak wordt een persoon geobserveerd, bij de andere zaak slechts de feiten gecontroleerd. Een bevestiging van iets krijgen, een die stand houdt in de rechtszaal, dat neemt nu eenmaal tijd. En tijd is geld.

Zijn rechercheonderzoeken daarom alleen voorbehouden aan die mensen met veel geld? Niet per se, want wie onrecht wordt aangedaan en zijn gelijk haalt, kan dit altijd verhalen.
________________________________________

2020

De particulier onderzoekers recherchebureau GerVon kijken uit naar volgend jaar en schijnen dan graag weer hun objectieve en onafhankelijk licht over uw zaak. Voor nu wensen we u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

kinderontvoering

Aantal kinderontvoeringen blijft dalen

kinderontvoeringHet aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland is vorig jaar licht gedaald, zo meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Was het aantal ontvoerde kinderen twee jaar geleden bijna 300, vorig jaar zat het net boven de 200.

Het Centrum verklaart de daling doordat grootschalig wordt ingezet op preventie, betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Vooral mediation tussen ouders levert een belangrijke bijdrage in het voorkomen van kinderontvoeringen.

Van de 221 kinderen die zijn ontvoerd, zijn 147 kinderen vanuit Nederland ontvoerd. De meeste kinderen werden naar Duitsland, Polen, België, Turkije en Spanje gebracht. Kinderontvoeringen kwamen het vaakst voor in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant, en in 69% van de gevallen was de moeder de ontvoerder.

Dreigt kinderontvoering?

Neem dan in eerste instantie contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering. Zij kunnen gratis advies geven en bemiddelen om kinderontvoering te voorkomen.

Is het kind reeds ontvoerd, dan is het belangrijk zo snel mogelijk de juiste instanties in te schakelen. Op Europees niveau zijn goede afspraken gemaakt om snel te kunnen handelen. Zo hebben bijna alle Europese landen een centrale autoriteit en kan meteen een procedure worden gestart om het kind terug te halen via de rechter.

Niet snel genoeg

De autoriteiten doen natuurlijk wat ze kunnen, maar helaas werken wetten, regels en procedures soms belemmerend en vertragend. Zelfs al draaien de ambtelijke molens op volle toeren, dan nog gaat het vaak niet snel genoeg en kan de andere ouder met uw kind volledig van de radar verdwijnen.

Wat kan Recherchebureau GerVon doen?

Ook de particuliere onderzoekers van ons recherchebureau hebben zich aan de wet te houden, maar wij kunnen vaak sneller in beweging komen dan de autoriteiten. Bij ons is namelijk de procedure: bellen en gaan.

In het geval van kinderontvoering is het erg belangrijk te weten waar het kind en de ontvoerder verblijven. Dat heeft als voordeel dat er meteen ingegrepen kan worden wanneer de rechter beslist dat het kind teruggehaald mag worden. Zicht op hen houden en monitoren is een belangrijke factor, zodat er geen tijd aan zoeken verspild hoeft te worden. Toestemming is meteen terughalen.

Europees netwerk

Recherchebureau GerVon speelt daarin samen met zijn netwerk van Europese recherchebureau een belangrijke rol. Bij kinderontvoering kunnen we in grote delen van Europa meteen een lokale collega’s op pad kunnen sturen die kan bevestigen of het kind en de ontvoerder op de opgegeven locatie aanwezig zijn.

Daarnaast kan de collega de lokale autoriteiten exact op de hoogte houden en hen begeleiden om het kind veilig en gezond terug te halen.

laat je niet overvallen

Hoe zet u begin oktober veiligheid op de kaart?

laat je niet overvallenHoud u straks een overvaltraining voor het personeel? Of gebruikt u de gloednieuwe app tegen babbeltrucs? Doet u mee aan de veiligheidsmarkt of buurtpreventie? Begin oktober stellen gemeenten, politie en ondernemers weer de vraag: ‘Bent u voorbereid op criminaliteit?’. De donkere dagen komen er aan, dus tijd voor de Week van de Veiligheid van 7 t/m 13 oktober.

Zo werd vorig jaar tijdens de Week van de Veiligheid een app tegen babbeltrucs gelanceerd. Het is een initiatief van seniorenorganisatie KBO-PCOB en een primeur in Nederland: een virtuele weerbaarheidstraining voor ouderen die hen beter voorbereid op smoesjes waarmee oplichters hen proberen te beroven.

Ook kwam de oproep van minister Grapperhaus van Justitie aan ondernemers om zich te wapenen tegen internetcriminaliteit. Veel computers van ondernemers werden gehackt en hun computerbestanden gegijzeld. Ondernemers worden dan buitengesloten tot er losgeld is betaald.

Stop heling

De komende editie van de Week van de Veiligheid staat in het teken van het voorkomen van heling. Door samen ervoor te zorgen dat gestolen goederen niet meer doorverkocht kunnen worden, worden overvallers, inbrekers en straatrovers en andere dieven ontmoedigd.

Deze week stimuleert men dan ook dat tweedehands goederen voor aankoop beter worden gecontroleerd. Verder worden burgers gemotiveerd waardevolle eigendommen te registreren, zodat er een grotere kans is op het terugkrijgen ervan.

Voor dit doel is er de website www.stop-heling.nl met bijbehorende app opgericht. Alle andere acties, activiteiten en het programma zijn te bekijken op weekvandeveiligheid.nl.

bedrijfsrecherche observatie

Partneralimentatie stopt door onderzoek recherchebureau

alimentatieonderzoekZe woonden formeel niet samen, maar ze leefden wel samen. De vrouw had dit haar ex-partner moeten vertellen, maar betwistte dit juist. Daardoor kon de ex-man een recherchebureau inschakelen met als resultaat dat de rechter partneralimentatie heeft gestopt. Ook moet de vrouw het teveel ontvangen geld terugbetalen vanaf het moment dat samenleven werd vastgesteld: de eerste dag van het onderzoek door het recherchebureau.

58 dagen lang voerden verschillende particuliere onderzoekers op wisselende momenten observaties uit. Uit de observaties bleek dat de vrouw veel tijd doorbracht met een ander. Ze leefden samen en woonden feitelijk samen. Het feit dat ze wel hun eigen huizen hadden deed daar niets aan af.

Uit de bevindingen van de particuliere onderzoekers ontstond een duidelijk leefpatroon. De rechter concludeerde dat dit de dagelijkse gang van zaken was, en dus niet afwijkte van het normale.

58 dagen

Om vast te stellen dat iemand samen leeft of woont, is gedurende langere periode onderzoek nodig. In de regel staat daar zes tot acht weken voor. Bij kortere onderzoeksperiodes, een week of twee bijvoorbeeld, kan het zijn dat de tegenpartij beweert uit logeren te zijn geweest. En dat wilt u uitsluiten, voordat u naar de rechter stapt. In het observeren van iemand gaan daarom vele uren zitten, wat een kostbare aangelegenheid is en veel geduld vergt.

Wederzijdse verzorging

Een van de aspecten om aan te tonen dat er sprake is van samenleven als waren zij gehuwd, is dat de betrokkenen voor elkaar zorgen en gemeenschappelijk of voor elkaar zaken aanschaffen. Dat heet de wederzijdse verzorging.

Tijdens het ritje naar de kerk werd constateerden de particuliere onderzoekers dat de vrouw en haar nieuwe vriend voor elkaars familie zorgden. Ook deden zowel de vrouw als de man boodschappen voor elkaar, waarmee ze naar de woning van de ander gingen. Vooral het feit dat ze de deur niet voor elkaar openden, maar eigen sleutels gebruikten vond de rechter een duidelijk signaal.

Artikel 1:160 BW

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Aanval recherchebureau

De vrouw verdedigde zich door het recherchebureau aan te vallen. Volgens haar hield het recherchebureau zich niet aan de privacygedragscode van de veiligheidsbranche en betrad de privédetective privégrond om een aantal zaken vast te stellen. Dat was volgens de vrouw de enige manier om de constateringen te doen, iets wat niet mag, en daarom onrechtmatig verkregen bewijs.

De rechter overwoog dit, maar stelde uiteindelijk dat het bij civiele procedures net iets anders werkt dan bij strafrechtelijke procedures. Ook vond de rechter dat het maatschappelijk belang om de waarheid boven water te krijgen zwaarder wegen.

Alleen haar ontkenningen bleven over. Ontkenningen zonder bewijs waaruit het tegenovergestelde bleek. En dus won de man, dankzij scherpe observaties van een recherchebureau de zaak en hoefde hij geen partneralimentatie meer te betalen.

Zaaknummer: ECLI:NL:GHARL:2019:2341

uitspraak rechter

Rechter kraakt onderzoek en rapport recherchebureau af

uitspraak rechterEen onderzoek van een particulier recherchebureau is recent door de rechtbank Midden-Nederland fel bekritiseerd. Niet alleen de kwaliteit van het onderzoek, maar ook de controleerbaarheid van de conclusies en de toonzetting van het onderzoeksrapport is volgens de rechter ver ondermaats, zo blijkt uit de uitspraak.

Om welk recherchebureau het gaat is niet bekend gemaakt. Het bewuste recherchebureau werd ingeschakeld om te onderzoeken of de ex-vrouw van de opdrachtgever een affectieve duurzame relatie had en samenwoonde. Dat zou de opdrachtgever in dat geval flink wat betalingen aan partneralimentatie schelen.

Toonzetting onderzoekrapport

Opvallend detail is dat de toonzetting van de rapportage wordt aangekaart door de rechter. ‘Onder geen enkele voorwaarde mogen in het onderzoeksrapport opmerkingen staan die persoonlijk getint zijn’, vindt particulier rechercheur Gerard Hoogland van recherchebureau GerVon. ‘Feiten horen objectief en neutraal weergegeven te worden in de rapporten. Het moet zakelijk, het moet feitelijk, en het moet duidelijk zijn. Dat staat buiten kijf. Meningen, gissingen of de eigen conclusies van de particulier rechercheur zijn geen feiten en omstandigheden. Dat vormt om die reden geen bewijs voor de rechter.’

Uit de uitspraak

“Daarnaast is de rechtbank kritisch over het niveau en de toonzetting van de rapportage en de kwaliteit van het onderzoek door [naam onderzoeksbureau]. Zo is er sprake van een zeer beperkt aantal observaties in een korte periode, …, en is er in de periode daarvoor een onderzoek naar digitale bronnen en social media dat in het kader van de beantwoording van de vraag of de vrouw is gaan samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW weinig toevoegt. Bron: ECLI:NL:RBMNE:2019:1791

Waarheidsvinding

Een goed uitgevoerd onderzoek door een particulier recherchebureau draait volgens Gerard Hoogland dan ook om waarheidsvinding. Om feiten te vinden die antwoord geven op de vragen als ‘Wat is er gebeurd?’, ‘Waar, wanneer, door wie en hoe?’.

‘Stel ik feiten vast, dan rapporteer ik dit. Vinden mijn medewerkers en ik niet de waarheid of is iets discutabel, dan vermelden we dat ook in het onderzoeksrapport. Ongeacht of de feiten in het nadeel zijn van de opdrachtgever. En, dat maakt van een particulier onderzoek een kwalitatief en goed onderzoek, want we bestaan niet om iets specifieks te bewijzen. We zijn er om de feiten te constateren en deze voor zich te laten spreken, ongeacht de richting die de feiten uitwijzen.’

Controleerbaarheid onderzoek

Volgens Hoogland, die eerder tijdens zijn carrière werkzaam was als rechercheur bij de politie, is het schrijven van het onderzoeksrapport net zo belangrijk als het onderzoek zelf. Net zoals een goed geschreven en volledig proces-verbaal onmisbaar is voor de agent om de boef achter de tralies te krijgen, geldt dit ook voor particulier onderzoeksrapport dat in de rechtszaal wordt gebruikt.

‘Voor de rechter moet altijd duidelijk zijn waar en wanneer iets is vastgesteld, en op welke manier. Alleen het feit noemen is niet voldoende. Daarom vermeld ik in mijn rapporten naast de feiten altijd de redenen van wetenschap en de bron, zodat een rechter deze feiten altijd kan toetsen en verifiëren. Immers, dat iemand zegt dat zoiets is, wil nog niet zeggen dat het zo is. Dat moet feitelijk ergens uit blijken.’

Uit de uitspraak

“Daarnaast is uit het rapport niet goed af te leiden wanneer precies zicht is gehouden op de woning van de vrouw en op welke momenten dan welke observaties zijn gedaan. Dat heeft tot gevolg dat de conclusies uit het rapport niet goed controleerbaar zijn aan de hand van de observaties en verdere informatie uit het rapport.” Bron: ECLI:NL:RBMNE:2019:1791

Onnodig onderzoek

Bijzonder, maar wel begrijpelijk volgens Hoogland, is dat de rechter kritiek uit op het digitale onderzoek dat dit recherchebureau uitvoerde. ‘In veel gevallen starten recherchebureaus met een digitaal onderzoek, omdat rechters vinden dat je niet met een kanon op een mug mag schieten. Je mag niet meteen de zwaarste middelen uit de kast trekken. Aangezien een online onderzoek de minste impact heeft op de persoon die onderzocht wordt, is dit een logisch startpunt.’

Toch snapt Hoogland de kritiek van de rechter wel. ‘Het draait in dit geval om de onderzoeksvraag of de vrouw samenwoont. Dat valt niet alleen te bewijzen met digitaal onderzoek, en daarom voegt dit weinig toe. Zelfs al zou de vrouw een foto van haar en de eventuele partner op social media hebben gepost, bijvoorbeeld een innige omhelzing, dan is dat hooguit een liefdevol moment, en wellicht een indicatie voor iets meer. Bewijs voor een liefdesrelatie of dat ze samenwonen is dit echter niet. Zoiets kan alleen bewezen worden door observatie in combinatie met feiten uit ander real life onderzoek.’

Wilt u meer weten over het laten uitvoeren van een degelijk onderzoek dat voor rechters acceptabel is?

VOG - Verklaring Omtrent Gedrag

Wanneer mag de werkgever een VOG eisen?

VOG - Verklaring Omtrent GedragHet korte antwoord luidt: dat mag altijd. Afhankelijk van de branche is het zelfs verplicht voor werkgevers om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van toekomstige werknemers te vragen. Er is echter veel ruis over wanneer iemand wel of niet een VOG krijgt. Daarom wil screeningsautoriteit Justis inzicht geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt.

Vooral onder jongeren, maar ook onder mensen die beroepsmatig met de VOG te maken hebben en anderen begeleiden met hun aanvraag, klopt de beeldvorming over het verkrijgen van een VOG niet.
Een kleine groep jongeren laten opleidingen, stages en leerwerkplekken schieten wanneer zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Zij missen hierdoor, al dan niet terecht, carrièrekansen.

Geen VOG aanvragen uit angst voor een afwijzing komt bij een relatief kleine groep jongeren voor, blijkt uit onderzoek. Opvallend dat veel van deze VOG-mijders geen strafblad hebben. Geen strafblad betekent dat er altijd een VOG wordt verstrekt, en dat de angst dus niet nodig is. Zelfs met een strafblad is het nog steeds mogelijk een VOG te krijgen.

Beter informeren

Om jongeren beter te informeren over de Verklaring Omtrent Gedrag heeft Justis de website watdevog.nl gelanceerd. Hier staan verhalen over het VOG-aanvraagproces en een online check over hun kansen op het krijgen van een VOG.

Voor mensen die beroepsmatig met de VOG te maken hebben en anderen begeleiden in het aanvragen van een VOG, organiseert Justis maandelijks bijeenkomsten. Justis wil hen inzicht geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de terugkijktermijn, de feit-functierelatie en de belangenafweging.

Meer weten over de VOG