De (ontbrekende) feiten op een rij gezet

analyse proces-verbaalVeroordeeld worden door de (straf)rechter is niet fijn. Vooral niet als de veroordeling gebaseerd is op onjuistheden, onvolledigheden of aannames. Bent u slachtoffer van een justitiële dwaling en wilt u hoger beroep aantekenen? Recherchebureau GerVon zet de (ontbrekende) feiten uit het proces-verbaal op een rij. En dát feit kan het verschil zijn tussen veroordeling of vrijspraak.

Het proces-verbaal van de politie is een belangrijke bron voor de rechter om al of niet tot een veroordeling te komen. Tenslotte mogen we van de politie onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek verwachten. Helaas is dat laatste niet altijd het geval, want de politie is onderbezet en overbelast.

Het gevolg daarvan is dat de politie prioriteiten stelt. Er worden keuzes gemaakt in welke zaken worden onderzocht en hoe uitgebreid dit gebeurt. Vaak gaat dit goed, steeds vaker leidt het tot onzorgvuldigheden en aannames in het onderzoek. Dat kan betekenen dat de rechter veroordeelt en straft op basis van het proces-verbaal en iemand op onjuiste gronden veroordeeld wordt. Zeker daar waar getuigenverklaringen niet gecontroleerd worden.

Uit de praktijk

Een getuige van een burenruzie meldde zich daags na het incident. Hij vertelde wat hij zelf had gezien en had een verhaal dat logisch klonk. De politie schreef het op in het proces-verbaal en… deed verder niks. Het verhaal werd voor waar aangenomen in plaats van de feiten te controleren. En de rechter nam dat over.

Wat blijkt?
Toen onze medewerker op de plaats delict dezelfde plek innam, bleek dat de getuige bepaalde dingen helemaal niet heeft kunnen zien. Deze dingen gebeurden namelijk om de hoek van het huis. Dat was dus buiten zijn zichtveld, tenzij deze getuige Superman is en met X-ray ogen dwars door gebouwen heen kan kijken natuurlijk. Maar ook dat bleek niet uit het proces-verbaal.’

Deze getuigenverklaring had een belangrijke rol in de veroordeling van de aangeklaagde…

Analyse proces-verbaal

Wie hoger beroep aantekent heeft nieuwe feiten nodig. Dezelfde feiten opnieuw presenteren aan de rechtbank leidt tot hetzelfde resultaat. U wilt een ander resultaat.

Daarom onderzoeken de oud-politiemedewerkers van Recherchebureau GerVon geregeld hoe en wat de politie in een zaak heeft onderzocht. Heeft de politie degelijk werk verricht of steken laten vallen? Een objectieve analyse van het proces-verbaal van de politie geeft hierover duidelijkheid.

Uit de praktijk

“In een andere zaak werd iemand tot bloedens toe mishandeld. Eveneens een burenruzie. Tot mijn verbazing had de politie het voorwerp waarmee was geslagen niet in beslag genomen, laat staan onderzocht. En er stond niets over beschreven in het proces-verbaal. Er was geen foto van genomen.

Daardoor rijst de vraag hoe de verwondingen zijn ontstaan? Komt dit door het slaan? Of is hij gevallen en grijpt hij het aan om via een aangifte wraak te nemen op zijn buurman met wie hij een vertroebelde relatie heeft? Feit is dat we het niet weten, en niet meer kunnen achterhalen, omdat het voorwerp er niet meer is.Was het voorwerp wel onderzocht, dan was waarschijnlijk bloed aangetroffen op het voorwerp. Belangrijker, dan had forensisch onderzoek kunnen uitwijzen of het betreffende voorwerp dergelijke verwondingen kan veroorzaken.

ASS – U – ME

De politie nam zonder de feiten te checken iets voor waar aan. Een aanname. In het Engels: to assume. To assume is to make an ASS out of U and ME. Mensen behoren veroordeeld te worden de juiste gronden. Op feiten die wettelijk en overtuigend bewijs leveren. Niet op aannames.

Het hoger beroep is uw allerlaatste kans om onrecht recht te zetten. Leg daarom alle details van uw zaak onder onze loep, zodat wij dit nauwkeurig en zorgvuldig kunnen bekijken. Dan zet Recherchebureau GerVon de (ontbrekende) feiten voor u op een rij. Feiten die uw advocaat mogelijk als munitie kan gebruiken om de veroordeling kapot te schieten.

Wilt u meer weten over de onderzoeken van ons recherchebureau?