Aanpak fraude door gemeente kan steviger

bedrijfsfraude opsporenGemeenten kunnen meer doen om PGB-fraude te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en een aantal gemeenten die een verbeterde aanpak hebben bedacht. De VNG adviseert om zo snel mogelijk toezichthouders aan te stellen, iets wat vrij snel geregeld kan worden.

Meer voorlichting en meer controle op de betrouwbaarheid van bureaus, blijkt uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek wijst uit dat er nogal eens wat mis gaat. Soms wordt het per ongeluk verkeerd besteedt, soms is het moedwillige fraude, zo meldt RTV Rijnmond.

Regiobijeenkomsten
Tijdens regiobijeenkomsten over fraudesignalen binnen de Wmo en de Jeugdwet, georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek dat nog niet alle gemeenten de juiste kennis en middelen hebben om fraudesignalen goed op te pakken.

Ervaren toezichthouder
De VNG gaf daarom een aantal adviezen, zoals: ‘Stel een toezichthouder rechtmatigheid aan om fraudesignalen effectief te kunnen onderzoeken.’

Steeds meer gemeenten regelen dit door het inhuren van een extern particulier onderzoeksbureau op basis van Algemene Wet Bestuursrecht 5:11 en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) 6.1 die de verantwoordelijke ambtenaar ondersteunt met onderzoek in het veld.

De ambtenaar kan daardoor sneller schakelen in het contact met de uitkeringsgerechtigde, terwijl een rechercheur met jarenlange kennis en ervaring de fraude onderzoekt. Deze expertise zorgt ervoor dat fraudebestrijding efficiënt gebeurt en het onderzoek naar uitkeringsfraude kosteneffectief maakt. Er wordt per onderzoek betaald en dat loont zich. Bovendien zijn de rechercheurs flexibel en breed inzetbaar voor fraudeonderzoeken die vallen onder alle verschillende uitkeringswetten.