Voor werkgevers: bedrijfsfraude

bedrijfsfraude vaststellenOntdekt u tegenstrijdigheden of opvallendheden in de cijfers? Vinden er onlogische dingen plaats of twijfelt u aan de ‘logische’ verklaring van uw werknemer of relatie? Bedrijfsrecherche Gervon helpt werkgevers onregelmatigheden in kaart te brengen en bedrijfsfraude aan te pakken. Het fraudeonderzoek geeft werkgevers duidelijkheid met concrete en harde bewijzen over wat er daadwerkelijk gaande is.

Fraude van medewerkers of relaties levert bedrijven jaarlijks een behoorlijke financiële kostenpost op. Buiten dat, fraude schaadt het vertrouwen in collega’s of zelfs het bedrijf. En dat vergt kostbare tijd en energie om de zaak weer recht te trekken.

Het is dan ook zaak wanneer signalen over bedrijfsfraude binnenkomen dit consequent en doortastend met de nodige voorzichtigheid op te pakken. Daarmee geeft u als werkgever een duidelijk signaal aan iedereen af.

Waar richt het fraudeonderzoek zich op?

Bedrijfsrecherche Gervon onderzoekt zowel interne bedrijfsfraude als externe bedrijfsfraude. Hierbij richt het fraudeonderzoek zich in eerste instantie op het onderzoeken, het verzamelen en het analyseren van bewijzen voor de fraude. Daarna wordt met de opdrachtgever mogelijke vervolgstappen doorgesproken, zoals het voortzetten van het onderzoek of het adviseren over de te nemen preventieve maatregelen.

Interne bedrijfsfraude wordt door uw medewerkers gepleegd, zoals:

  • Diefstal of privégebruik van bedrijfsmiddelen.
  • Privé-uitgaven, te veel of niet-gemaakte kosten declareren.
  • Verzuim: (on)terechte ziekmeldingen of zonder toestemming vrij nemen.
  • Prestaties op papier kloppend maken.

Externe bedrijfsfraude vindt van buitenaf plaats door:

  • Diefstal door bezoekers van uw pand.
  • Niet-gemaakte of teveel gemaakte kosten factureren door ingehuurde krachten. Denk hierbij aan schoonmakers, onderhoudsmonteurs, beveiligers.

Een mengvorm, waarbij een medewerker met hulp van buitenaf uw bedrijf financieel benadeelt, komt ook voor:

  • Diefstal van bedrijfsmiddelen.
  • Het gunnen van opdrachten of het maken van prijsafspraken met externe partijen in ruil voor tegenprestaties in de privésfeer.

Hoe wordt het onderzoek naar bedrijfsfraude uitgevoerd?

Discreet en efficiënt. Hoe minder personen op de hoogte zijn van een fraudeonderzoek, hoe beter. Alle communicatie hierover, zowel intern als extern, valt onder uw bedrijfscommunicatie. Tenslotte heeft u een reputatie te beschermen.

De aanpak van bedrijfsfraude verschilt per specifiek geval en is afhankelijk van uw wensen. In het geval er mogelijk medewerkers van externe partijen betrokken zijn, ontvangt u advies over hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Bijvoorbeeld doordat hun medewerking nodig is.

In elk geval richt het fraudeonderzoek zich erop om in de kortst mogelijke tijd resultaten te leveren waarmee uw bedrijf eventuele vervolgstappen kan ondernemen.

Wilt u weten of een onderzoek naar bedrijfsfraude zinvol is?

Bedrijfsrecherche GerVon biedt vrijblijvend een gesprek aan om uw situatie te bespreken en de mogelijkheden voor een onderzoek naar bedrijfsfraude door te nemen.