Voor verzekeraars: verzekeringsfraude

verzekeringsfraude vaststellenWilt u als verzekeraar enkel nog geld uitkeren aan gedupeerden die bij u verzekerd zijn? Wilt u verzekeringsfraudeurs aanpakken, zodat verzekeringspremies voor eerlijke verzekerden laag blijven? Recherchebureau Gervon legt bloot wat er daadwerkelijk bij de verzekerde speelt. Succes verzekerd!

Verzekeraars keren jaarlijks miljoenen euro’s uit aan mensen die zorg nodig hebben, aan mensen die bestolen zijn of aan mensen wiens auto, huis of bedrijf in vlammen is opgegaan of een andere schade heeft opgelopen.

Het systeem van verzekeringen is bedoeld om gezamenlijk reserves aan te leggen en onverwachte verliezen te delen voor de ongelukkige onder ons. En niet om er geld mee te verdienen of op een andere manier voor eigen gewin ervan te profiteren.

Het systeem werkt, al dreigt het te bezwijken onder de druk van toenemende vraag. Meer mensen hebben bijvoorbeeld  zorg nodig en autoschades worden duurder door alle elektronica. En dan waren er in 2015 ook nog eens 8300 gevallen van verzekeringsfraude, wat waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg is.

Verzekeringsfraudeurs er mee weg laten komen, levert een nieuwe groep mensen op die onterecht hun hand ophouden. De sectorbrede boete  van € 532 is al een duidelijk signaal om de kleine fraudeur af te schrikken. Nu is het tijd om de pakkans te vergroten en de grote fraudeurs op te sporen. De investering van een onderzoek naar verzekeringsfraude weegt dan ook absoluut op tegen de besparing aan onterecht uitgekeerd verzekeringsgeld. Niet alleen voor deze ene verzekeringsfraudeur, maar ook voor toekomstige verzekeringsfraudeurs.

Waar richt het onderzoek naar verzekeringsfraude zich op?

Recherchebureau Gervon richt zich op waarheidsvinding en verifieert of datgene wat uitgesproken of aangedragen is door de verzekerde feitelijk de praktijk is. Per geval wordt de situatie met de casemanager doorgesproken. Op basis van zijn vermoedens nemen we de mogelijkheden voor een verzekeringsfraude onderzoek door.

De eerste twee weken wordt gezocht naar aanknopingspunten die de vermoedens bevestigen. Daarna volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen besproken.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De informatie wordt onder meer via digitaal rechercheren en het houden van interviews verzameld. Dit gebeurt op zo’n wijze dat dit legaal en juridisch toelaatbaar is, zodat dit als bewijslast kan dienen voor een eventuele rechtszaak. Er wordt efficiënt en discreet gewerkt, waarbij het doel is om informatie te verzamelen en te analyseren waarmee vastgesteld kan worden of er sprake is van verzekeringsfraude.

De uitkomst van het onderzoek naar verzekeringsfraude

Recherchebureau Gervon gaat voor waarheidsvinding en legt de feiten voor aan u zoals deze zijn. We verzamelen zoveel mogelijk informatie waarmee u aan de hand van de polisvoorwaarden een duidelijke conclusie kunt trekken: de verzekerde fraudeert of de verzekerde heeft terecht gedeclareerd.

Wilt u een mogelijke verzekeringsfraude laten onderzoeken?

Werkt u bij een verzekeraar en wilt u meer weten over de mogelijkheden en de werkwijze van een onderzoek naar verzekeringsfraude?