Mijn partner gaat vreemd

Mijn partner gaat vreemdUw man of uw vrouw gaat vreemd, vermoedt u? Het gevoel geeft aan dat er iets niet klopt, maar kunt u de vinger niet op de wond leggen? Recherchebureau Gervon verschaft met zijn onderzoek zekerheid.

Een verandering in gedrag, meer overwerk, meer afspraken buiten de deur of meer smsjes of appjes. Gewijzigde wachtwoorden of iets dat snel op het beeldscherm wordt weg geklikt. Het hoeft niets te betekenen, maar het kunnen signalen zijn dat uw partner u emotioneel ontrouw is. Vreemdgaan komt vaker voor dan de meeste mensen denken.

Er is iets gaande, maar of uw man / vrouw vreemd gaat is onduidelijk. Er wordt iets verborgen gehouden of afgedaan met ‘een verhaal’. Twijfel in een relatie is nooit goed, maar overspel, ontrouw of vreemdgaan herkennen, en bewijzen, is niet eenvoudig.

Overhaast conclusies trekken en de partner ermee confronteren op basis van vermoedens leidt tot felle discussies waarin om details heen wordt gedraaid en verslechtert uw relatie. Een onafhankelijk objectief rechercheur inschakelen die op afstand van uw relatie staat, kan dit voorkomen en ervoor zorgen dat uw gesprek ondersteunt wordt door harde feiten.

Waar richt het onderzoek zich op?

Op basis van uw verhaal worden aanknopingspunten verzameld waarmee de gangen van uw partner nagegaan kunnen worden. In andere woorden: controleren of uw partner op de plek aanwezig is die is aangegeven.
Een volgende stap is het nagaan van de daadwerkelijke activiteiten op de aangegeven plek of onderzoeken waar uw partner wel is. Zijn deze zaken duidelijk, dan kan desgewenst het nodige bewijsmateriaal voor haar activiteiten verzameld worden aan de hand van beeldmateriaal.

Gezien de emotionele gevoeligheid, brengt recherchebureau Gervon tijdens het onderzoek regelmatig verslag uit, waarna besproken wordt wat een volgende stap kan zijn en of u deze – mogelijk confronterende – stap werkelijk wilt nemen.

De uitkomst van het onderzoek

Een onderzoek laten instellen naar of uw man of vrouw vreemd gaat is niet lichtzinnig te nemen. Een ding is zeker, het onderzoek verschaft duidelijkheid over een aantal zaken. Deze duidelijkheid kan onplezierig en confronterend zijn. Wees u daar bewust van. Recherchebureau Gervon onderzoekt, constateert en legt de slechts de feiten aan u voor zoals deze zijn.

Wilt u weten of uw man of vrouw vreemd gaat?

Recherchebureau GerVon biedt een gratis adviesgesprek aan om uw situatie te bespreken en de mogelijkheden voor een onderzoek door te nemen.